Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Tunabyggen har gjort en god affär

Annons

Tunabyggens styrelse har sålt 426 av bolagets 6 500 lägenheter. Detta har vi gjort för att ge bolaget en starkare ekonomisk grund att stå på inför de stora investeringar som krävs för att omdana miljonprogramsområdena Bullermyren och Tjärna Ängar.

Vi har varit fullt medvetna om att en försäljning skapar oro och ovisshet hos de hyresgäster som berörs. Därför har vi ställt ett antal villkor som måste uppfyllas.

De nya ägarna måste vara långsiktiga och seriösa i sitt fastighetsägande. Tunabyggens hyresnormerande roll måste bestå. Förtjänsten av försäljningen ska stanna i bolaget och komma nuvarande och framtida hyresgäster till godo.

Det senare innebär att varken de övriga bolagen i koncernen eller ägarna, Borlänge kommun, får någon del av förtjänsten.

Samtliga villkor har uppfyllts och Tunabyggen har nu förstärkt sin ekonomi med 87 miljoner kronor och vår soliditet har praktiskt taget fördubblats, från 6,8 procent till 12,8 procent. Vi har kunnat frigöra ett låneutrymme på 78 miljoner kronor som tidigare begränsade såväl våra egna som Borlänge kommuns möjligheter att låna till nödvändiga investeringar.

Dessutom har vi minskat risken för framtida krav på nedskrivningar av de bokförda värdena på en del av bolagets fastigheter.

Nedskrivningar av det bokförda värdet skulle innebära ekonomiska påfrestningar för såväl Tunabyggen som Borlänge kommun. Vi har nu ett handfast marknadsvärde att hänvisa till.

Bolagsstyrelsen hade två alternativ att välja på, att sälja fastigheterna eller sälja ett bolag där fastigheterna ingick. Båda alternativen är helt lagliga.

De boende i fastigheterna påverkas inte av i vilken form försäljningen sker. Enligt såväl aktiebolagslag som ägardirektiv är styrelsen i det läget skyldiga att välja det alternativ som är mest gynnsamt för företaget.

Beslutet att sälja ett bolag var därför självklart och togs av en enig styrelse. Jag är övertygad om att lagstiftarna, Sveriges Riksdag, är fullt medvetna om att denna typ av överväganden måste göras.

Tunabyggen har ingen vana vid att genomföra fastighetsaffärer i den här storleksordningen. Det var därför naturligt att vi vände oss till våra revisorer, till juridisk expertis och till en fastighetsmäklare för att garantera en korrekt hantering och ge de bästa förutsättningarna för en god affär. All expertis har funnits tillgänglig för oss i Falun/Borlängeområdet. Att inte skaffa sig tillgång till nödvändig expertis hade varit djupt oansvarigt.

Stör det Anders Jonsson att ett allmännyttigt bostadsbolag, ägt av en kommun med socialdemokratisk majoritet, i syfte att förbättra boendemiljöer, genomför en god affär på ett korrekt sätt?

Vad är alternativet - en dålig affär? Så länge man håller sig inom lagen utan att tänja på gränserna och dessutom använder förtjänsten till något för samhället mycket angeläget, klingar moraliserande kommentarer väldigt tomt.

Åsa Frithiofson (s)

Styrelseordförande

AB Stora Tunabyggen

Svar: Nej, det stör mig inte att Tunabyggen i första hand tänker på bolagets och hyresgästernas bästa. Det jag påpekade i min kommentar den 10/6 var att det säger ganska mycket om skattesystemet när även offentligt ägda bolag måste ägna sig åt skatteplanering.

Anders Jonsson

chefredaktör

Mer läsning

Annons