Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Svindyrt kaffe ska ge lag mot mobbning

Annons

Centerpartiet vill pröva nya vägar för att stärka elevernas och skolornas möjligheter. Vi behöver en ny lagstiftning som tydliggör lärares yrkesansvar. I dag är lärare skyldiga att anmäla till sociala myndigheter om de misstänker att en elev far illa i hemmet. Men det finns inte någon motsvarande skyldighet att anmäla brister i skolans verksamhet som leder till att elever far illa, eller utsätts för felbehandling i undervisningen som fått till följd att elever inte lärt sig i den utsträckning som de borde kunna förvänta sig.

Vi måste komma bort från en skola där lärare inte kan ge elever, som behöver det, extra stöd eller där skolledning och annan skolpersonal blundar för mobbning. Därför vill vi pröva om det på skolans område bör införas motsvarigheter till Lex Maria respektive Lex Sarah.

En sådan lagstiftning skulle inte bara tydliggöra lärares ansvar utan också stärka dem i deras professionella yrkesutövning. De blir skyldiga att uppmärksamma och anmäla brister i verksamheten till rektor och skolans huvudmän. Eftersom det då skulle vara deras skyldighet enligt lag kan de inte heller stämplas som illojala. Kommuner, fristående skolor och Skolverket måste utveckla rutiner för att hantera sådana anmälningar.

På sjukvårdens område finns sedan länge ett systematiskt kvalitetsarbete för att utveckla kvaliteten och patientsäkerheten. Lex Maria utgör en del av detta kvalitetsarbete genom att den ställer krav på hur avvikelser från det normala ska hanteras. Fel och brister ska rättas till så att det inte händer igen. Överförd till skolan är alltså inte tanken att detta ska bli ett instrument för att jaga syndabockar utan för att skapa rutiner och praxis som gör skolan bättre.

Regeringen meddelade nyligen att man satsar 40 miljoner kronor på en utbildningssatsning i forskningsbaserade åtgärdsprogram mot mobbning. Syftet är att ge lärare och rektorer bättre verktyg i arbetet att bekämpa mobbning. Vi inför också en auktorisation för lärare, vilket innebär en kvalitetssäkring av skolans undervisning.

Vi känner ett stort ansvar för att driva frågan om en bättre och tryggare miljö för våra elever, såväl i Dalarna som i resten av landet. Överskottet från det svindyra kaffet, går därför till arbete som förhindrar att våra barn far illa.

SOFIA LARSEN

LENA REYIER-INGMAN

CHRISTINA BRÖMS

Sofia Larsen är utbildningsutskottets ordförande och riksdagsledamot för centerpartiet. Lena Reyier-Ingman är andra vice förbundsordförande för centerkvinnorna och Christina Bröms är ordförande för Dalarnas centerkvinnor.

Mer läsning

Annons