Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sverigedemokraterna hårdsatsar på kyrkovalet

Annons

Inom kyrkan och i kyrkopolitiken finns krafter, som anser att sverigedemokraterna ska stoppas med extraordinära metoder. I några församlingar vägras således partiet att använda kyrkans lokaler för kyrkopolitiska sammankomster. Detta är emellertid en klart ovärdig bekämpningsmetod i en demokrati och ett hån mot de väljare, som röstat på partiet.

Så gjorde man aldrig med vänsterpartiet ens på den tiden kommunisterna helt öppet hyllade vedervärdiga diktaturregimer.

Olustiga partier ska bekämpas med skarpa argument och kritisk granskning. Men i övrigt behandlas på samma sätt som övriga kyrkopolitiskt verksamma partier!

Extrema vänstergrupper, däribland antifascistisk aktion (AFA) anser sig ha den självpåtagna rätten att störa sverigedemokraternas möten och misshandla deras medlemmar. Sådana fasoner hör definitivt inte hemma i en demokrati, men påminner starkt om nazisters och fascisters kampmetoder. Somliga blir skrämmande lika dem som de anser sig bekämpa.

Sverigedemokraterna söker frenetiskt någon form av politiskt brukbar plattform. I våras försökte man - med fullt tillåtna medel - kuppa till sig inflytande över gamla hedervärda organisationen Skattebetalarnas Förening (SF). Uppslutningen vid organisationens årsmöten och styrelseval var sedan länge skralt.

Sverigedemokraterna försökte nu tillsammans med ännu mer extrema Nationaldemokraterna (de senare en splittringsprodukt av de förra) uppbåda alla själsfränder med medlemskap i Skattebetalarnas förening inför ett årsmöte och på så sätt kuppa till sig inflytande över organisationen. Partimedlemmar uppmanades även att för den sakens skull bli medlemmar i skattebetalarnas förening.

Aktionsplanerna läckte emellertid ut. Resultatet blev ett så starkt valdeltagande av alla vanliga föreningsmedlemmar att kuppen misslyckades kapitalt.

Nu satsar Sverigedemokraterna på höstens kyrkoval och försöker målmedvetet fiska röster hos kulturkonservativa opinioner, som exempelvis ogillar kyrkans nyorientering i synen på homosexuella.

Sverigedemokraternas kyrkopolitiska engagemang hittills har inte varit alltför övertygande. Deras främsta, kyrkopolitiska namn, juristen och partistyrelseledamoten Tommy Funebo, var tidigare tjänsteman på invandrarverket, men avskedades därför att han uppfattades som främlingsfientlig.

I förra kyrkovalet invaldes han i kyrkomötet. Efter en del interna, sverigedemokratiska vendettor hoppade emellertid Funebo av.

Som skäl åberopade han nazistiska tendenser inom partiet.

Många anmärkningsvärda fakta om sverigedemokraterna avslöjades, då Funebo vid avhoppet offentliggjorde ett antal interna dokument från partistyrelsen.

Funebo har sedermera sökt medlemskap hos pensionärspartiet, som emellertid konstaterade, att folk, som tillhört sverigedemokraternas partistyrelse, meriterat sig för minst ett par år i politisk karantän.

Bland Sverigedemokraternas bättre finansiärer återfinns högerextrema figurer, som även frekventerar öppet nationalsocialistiska partiers sammankomster.

En förmögen belgare och internationellt ökänd antisemit skänkte för några år sedan ett stort belopp till partiet.

Dåligt allmänt valdeltagande är extremistpartiers bästa tillgång i kyrkovalet. Precis som vid nyssnämnda kuppförsöket hos Skattebetalarnas förening.

Det demokratiskt korrekta sättet att förhindra kyrkomötets förvandling till sverigedemokratisk språngbräda, är att de vanliga partierna verkligen mobiliserar sina väljare till kyrkovalet i september.

Mer läsning

Annons