Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sverige en förebild för trafiksäkerhet

Annons

Det är i och för sig trist att antalet omkomna i trafiken ökade under 2011 jämfört med året före, men likväl visar statistiken att Sveriges trafiksäkerhetsåtgärder ger resultat. Internationellt ligger vi i topp med 2,8 personer döda per 100 000 invånare. inom EU är snittet 6,1 döda. Totalt omkom 319 personer i trafikolyckor under 2011 mot 266 dödade under 2010. Dalarna redovisas för tolv dödsolyckor i fjol mot 15 år 2010.

Av Trafikverkets siffermaterial kan utläsas att antalet omkomna fotgängare ökat kraftigt under förra året, från 31 under 2010 till 54 döda under förra året. Ökningen konstateras både inom och utanför tätbebyggt samhälle. Inte helt överraskande sker de flesta dödsolyckorna på vägar med mötande trafik. I fjol omkom mer 200 personer på denna typ av vägar mot 38 döda på vägar med mötande trafik.

Det är förstås ingen tillfällighet att Sverige ligger så bra till vid en internationell jämförelse. Nolltoleransen är i och för sig ett orealistiskt mål, men målsättningen stimulerar de personalgrupper som har till uppgift att föreslå och genomföra genomtänkta åtgärder i syfte att öka trafiksäkerheten. Att hittillsvarande insatser gett resultat bevisas inte minst av att årets dödstal i trafiken trots allt är det lägsta på 40 år. Gunnar Malm och hans medarbetare på Trafikverket bör därför harangeras för en målmedveten insats.

Mer läsning

Annons