Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Striden om våra skogar

Annons

Bertil Leijding, chef för företaget SCA Norrbränslen, befarar att den industri som av tradition tar hand om skogen med förädling till exempelvis tidningspapper, träpanel och limträbalkar, ska råka i svårigheter när regeringen subventionerar nya industriföretag med uppgift att producera etanol. Regeringen uppmuntrar användningen av skogsråvara i de nya etanolfabrikerna. Den ses som ett värdefullt alternativ till vete, majs och sockerrör, som hittills varit den normala råvaran etanolproduktion.

Näringsminister Maud Olofsson (c) förnekar att de nya fabrikerna subventioneras på annat sätt än att staten stöttar forskning och utveckling kring ny teknik. Dessa studier har också den traditionella skogsindustrin nytta av, menar näringsministern, eftersom all teknik måste förnyas i ljuset av de insatser som måste till ur ett klimatperspektiv.

I motsatts till SCA:s inställning hävdar Maud Olofsson att den skogsbaserade etanolen är den stora tillgången för Sverige. I kraft av en ökad gödsling, plantering och bättre skötsel kan skogsproduktionen öka med 20 procent, vilket skulle ge oss en världsledande roll när det gäller produktion av etanol. Det är också skälet till att det i Sverige just nu planeras för nya fabriker i mellersta Norrland. Men sanningen är också att i några av de nya anläggningar som ska vara igång under 2008 och 2008 ska råvaran utgöras av spannmål.

Det är helt i sin ordning att regeringen driver på i arbetet med att skapa förutsättningar för en produktion som minskar vårt behov av fossila bränslen. Men det finns också en risk att många projekt bygger på alltför optimistiska kalkyler, inte minst när det gäller tidplanerna. All erfarenhet visar att det tar lång tid att få ny teknik att fungera. Dessutom - etanol som alternativ för att ersätta bensin och diesel är, minst sagt, en kontroversiell lösning.

Frågan om hur skogen bäst utnyttjas som råvara är givetvis så viktig att regeringen måste göra noggranna analyser om vilken utveckling som väntar. Det går inte att negligera industrins invändningar, lika litet som alla deras argument ska köpas i debatten om hur skogen bäst bör användas. Det nationella intresset måste ha prioritet.

Med utgångspunkt från att vi är överrens om skogens nationella värde, kan det rimligen inte vara alltför svårt att se bort från olika särintressen och lägga fast en politik som säkrar skogsråvarans värde. Förädlingsmetodik måste bli en andrahandsfråga.

Mer läsning

Annons