Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Skrota Mitt-Dalarna!

Annons

Förutom Borlänge och Falun är det Säter, Gagnef och Ludvika som ingår i Mitt-Dalarna. Formerna för det interkommunala samarbetet mellan de berörda kommunerna har förvisso funnit sina former och bland annat skapat ett utvecklingsbolag med näringslivsprofil.

Men knappast i syfte att spara pengar till skattebetalarna i respektive kommun, eftersom endast Gagnef har dragit konsekvenserna av det nya bolagets arbetsuppgifter och avvecklat den egna näringslivsavdelningen. För fyra av fem kommuner har samarbetet således resulterat i dubbla organisationer med helt eller delvis likartade arbetsuppgifter; att utveckla det lokala näringslivet.

Ett annat politikområde som berörts av begreppet Mitt-Dalarna är utbildningen och särskilt synen på hur gymnasieskolan ska organiseras i regionen. Men trots många goda viljor och nästan lika många utredningar, har det hittills inte lyckats att uppnå någon samsyn om de konkreta målen och ett gemensamt upplägg för gymnasieskolans organisation

Precis som i Siljansregionen har de enskilda kommunerna svårt att avstå utbildningar till förmån för grannkommunen. Mitt i allt tal om vilja till samarbete får politikerna svårigheter när det verkligen gäller. Ingen vill avstå redan befintliga utbildningar, trots att kostnadsutveckling och bristande elevunderlag förskräcker. Var skon klämmer är inte svårt att begripa; varje kommun vill framstå i så god dager som möjligt i kampen om människorna som vill flytta till länet.

Därför är det välgörande att Falun och Borlänge nu har insett att två välbekanta kommuner har större möjligheter till framgångar i marknadsföringen än under det kommunadministrativa begreppet Mitt-Dalarna. Det är givetvis inget företag i i centrala Dalarna som berömmer sig över att deras verksamhet bedrivs i Mitt-Dalarna. Även Gagnef, Säter och Ludvika har gott rykte i Stockholmstrakten och når en större publik i eget namn än under den okända paraplyorgansiationen. Inte minst inför den fortsatta debatten om en framtida regionindelning i landet är det viktigt att Dalarna spelar med alla våra kända varumärken.

Siljansregionen och Falun-Borlänge är våra viktigaste "plogbilar" i arbetet med att fånga intresset bland storstadsregionens invånare för Dalarnas kvaliteter. Vid andra tillfällen behöver vi kraftsamla under samlingsnamnet Dalarna, där Region Dalarna givetvis spelar en viktig funktion. Men vi kan gott skrota begreppet Mitt-Dalarna!

Mer läsning

Annons