Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Satsning på skolbiblioteken stärker läsförståelsen

/
  • Fler skolbibliotek för bättre läsförståelse, tycker Niclas Lindberg.  Foto: Torkel Edenborg

Annons

Ett annat orosmoln i samma riktning är att den förstaplats svenska tredjeklassare 1991 intog inom läsning av sakprosa, tio år senare förvandlats till en sjätteplats. Sverige var det enda land i studien som hade en negativ utveckling inom läsning av sakprosa.

En förklaring till en sämre läsförmåga är att svenska barn allt mer sällan läser böcker. Ungefär tio procent färre barn läser en bok varje dag jämfört med för tjugo år sedan. Skolverket konstaterar att tillgången till ett bibliotek och att använda sig av det har stor betydelse för utvecklandet av läsfärdigheter och läsintresse. Men, svenska barn använder bibliotek allt mindre. År 1991 svarade 58 procent att de lånade böcker minst en gång i veckan, medan motsvarande andel tio år senare sjunkit till 33 procent. Detta samtidigt som svenska barn får allt sämre tillgång till böcker i hemmet.

År 2001 gjordes en brittisk utvärdering av forskning kring kopplingen mellan skolbibliotek och läskunnighet. Den visade att skolbibliotek har en gynnsam inverkan på elevernas resultat, särskilt på låg- och mellanstadiet. Studien pekar också på att bibliotekariernas och bibliotekens kvalitet är betydelsefull. Bemannade bibliotek, bra och varierade samlingar och ett utvecklat samarbete mellan bibliotekarierna och den pedagogiska personalen är exempel på faktorer som påverkade elevernas prestationer positivt.

En annan brittisk studie visar att välbemannade skolbibliotek ger förbättringar av elevernas resultat i läskunnighetsprov med mellan tio och 18 procent. Även kanadensiska studier pekar på att det finns tydliga kopplingar mellan förekomsten av skolbibliotek och läskunnighet.

Nya undersökningar utförda av LunarStorm AB respektive Skop på uppdrag av Svensk Biblioteksförening visar att skolledare såväl som högstadie- och gymnasieelever sätter stort värde på tillgång till ett skolbibliotek. Bland 15-åringar anser 52 procent av eleverna att tillgång till ett bra skolbibliotek är värdefullt eller mycket värdefullt.

Att alla elever i grund- och gymnasieskolan ska ha tillgång till skolbibliotek, bemannade av personal med relevant kompetens, framstår som en självklarhet. Dessvärre är verkligheten den att 450 000 elever, bara i grundskolan, saknar rimligt bemannade skolbibliotek. Majoriteten av grundskolorna i Sverige saknar faktiskt ett bemannat skolbibliotek.

Ska den djupt oroande trenden när det gäller barn och ungas läskunnande kunna vändas är en kraftfull satsning på skolbibliotek en nyckelåtgärd.

Ansvaret för att genomföra detta faller på landets skolminister och övriga skolpolitiker. Gör nåt Jan Björklund!

NICLAS LINDBERG

är generalsekreterare i Svensk Biblioteksförening.

Mer läsning

Annons