Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Satsa på fler lärare

Annons

den 21 februari 2006³

Med betyg i grundskolans sjätte årskurs, fler betygssteg och en satsning på kompetenshöjande åtgärder i lärarleden, hoppas de fyra allianspartierna åstadkomma en kvalitetssäkring i skolan.

Partierna vill sätta fokus på ökad kunskap hos eleverna, men det finns också ett betydande inslag av en önskan om att åstadkomma mer ordning och reda, även om alliansen inte kunnat enas fullt ut.

Skolan är ett viktig politikområde. Både vuxna och barn har relationer till skolans värld och utbildning på olika nivåer.

Därför finns det också väldigt många synpunkter bland medborgarna om hur skolan ska bedriva sin verksamhet. Alla är besjälade av att bidra till en skola som ger barn och ungdomar i Sverige goda förutsättningar för resten av livet.

I allt väsentligt finns det anledning att välkomna förslagen till ny skolpolitik.

De flesta av dem tycks väl genomtänkta och förankrade hos samtliga partier i alliansen, vilket också bör vara en garanti för att programmet genomförs om det blir en ny regering i höst.

Men det finns också orsak att hissa varningsflagg för en del av de ordrika formuleringarna kring vissa delar av skolprogrammet.

Förslagen till olika kontrollprogram och ökade insatser från Skolverket i skolans linjeorganisation riskerar att leda till en gigantisk ökning av byråkratin, vilket vi befarar kommer att ta många av de resurser som i stället bör komma skolan till del på ett mer effektivt sätt i anspråk.

Alliansens förslag är också otydligt när det gäller lärarnas situation.

Att endast utbildade lärare ska ha behörighet är utmärkt, men det behövs ingen lärarauktorisation. Auktorisationen kommer att kräva sin egen byråkrati.

Onödigt.

Det största frågetecknet är hur alliansen har resonerat när det gäller bemanningen i skolan.

Bland de 143 punkterna till ny skolpolitik hittar vi inget som tyder på att de borgerliga vill ha en förstärkning av lärartätheten.

Men utan ett rejält tillskott av välutbildad personal som kan förverkliga de pedagogiska programmen, har förslaget till ny skolpolitik små chanser att lyckas nå målet; elever som lämnar skolan med godkända betyg och fortsatt lust till förkovran.

CHRISTER GRUHS

Mer läsning

Annons