Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

S-politiker brister i respekt

Annons

En av demokratins viktigaste beståndsdelar är rättsstaten. I en sådan måste även myndigheterna anpassa sig efter gällande lagar och förordningar. Lagarna är alltså överordnade politiken. Tyvärr uppvisar många ledande kommunpolitiker en svagt utvecklad känsla för rättsstaten.

InläggetFalu kommuns beslut att förskottera medel för att bygga bort den så kallade Salaproppen har inte vunnit laga kraft. Beslutet har överklagats, eftersom lagligheten av detta kan ifrågasättas. Innan domstolsprövningen gjorts har Falu kommun, liksom Borlänge kommun, nu träffat avtal med Vägverket om att genomföra bygget.

Inget förbehåll om domstolarnas prövning finns i avtalet. Detta är därmed civilrättsligt bindande. Den intressanta situationen kan då uppstå att kommunen tvingas försöka rätta verkställigheten av beslutet i efterhand. Det blir särskilt intressant, eftersom motparten är Vägverket/Staten/Lagstiftaren. Maktfullkomlighet av detta slag ökar politikerföraktet och skadar demokratin.

Enligt pressuppgifter kommer en företrädare för regeringen och därmed statsmakten, statsrådet Ulrika Messing, att ta det "första spadtaget" i det projekt som nu är föremål för rättslig prövning.

Samtidigt-vilket är ganska pikant- kommer kommunminister Sven-Olof Österberg att tillsätta en utredning om de oklarheter som kan anses råda beträffande tillåtligheten av förskottering av kommunala medel till statliga vägbyggen med mera.

Det är för mig obekant om statsråden, mot den bakgrunden, kommer att samråda om det första spadtagets bästa utformning, så att man-så att säga-gräver åt samma håll, det vill säga mot Falun.

TORBJÖRN AULIN TORBJÖRN AULIN, FALUN, ÄR JURIST OCH TIDIGARE CHEF FÖR DALARNAS KOMMUNFÖRBUND. HAN ÄR ENGAGERAD I JUNILISTAN.

Mer läsning

Annons