Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Risk för överbud

Annons

den 12 januari 2006

Trots att svensk industri går för högtryck är nyanställningarna färre än beräknat. Även inom andra sektorer i det svenska näringslivet föreligger egentligen ett behov av personal, men företagen väljer andra lösningar hellre än att investera i en utökning av personalstyrkan.

Fenomenet med en konstaterad högkonjunktur som inte möts av en stegrad vilja hos företagen att nyanställa, har också noterats inom Riksbankens ledning. Riksbankschefen har förutskickat att ekonomin växer med tre procent under det här året, ett konstaterande som bland annat baseras på en sammantaget positiv utveckling för svensk ekonomi. Men de nya jobben går inte till de arbetslösa.

Därför minskar inte antalet arbetslösa i den takt som regeringen hoppas på. Om Persson-ministären ska lyckas närma sig en arbetslöshet på fyra procent behövs rent matematiskt att 68000 av dagens 249000 öppet arbetslösa får jobb. Det motsvarar omkring 2000 nya jobb i veckan fram till valet.

Det finns förstås flera skäl till varför industrin inte rekryterar ny personal bland de arbetslösa. En viktig orsak är bristen på rätt utbildning hos dem som köar för jobb. Regelverket när det gäller svensk arbetsrätt är en annan anledning till varför företagen väljer att anställa andra än de som finns i den registrerade arbetslöshetskön.

Med dessa fakta för ögonen är risken också uppenbar att regeringen slår följe med vänsterpartiet och i den kommande valrörelsen väljer att satsa på på nya jobb i offentlig sektor. Vänstern har i sin plattform sagt att partiet vill skapa 200000 nya jobb som ska betalas av skattebetalarna. Hur socialdemokraterna väljer att möta kraven på en förstärkning av offentlig sektor, vet vi ännu inte. Men vi kan tryggt räkna med att det kommer ett utspel från Persson-regeringen i syfte att ta det politiska initiativet i omsorgen om den offentligt verksamheten. Därmed är risken stor att vi råkar in i en överbudsdebatt om de framtida jobben.

Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är den bästa utvecklingen att näringslivet tillgodogör sig en ökad andel av de arbetslösa. Därför borde regeringen, hellre än att anslå nya miljarder på offentlig sektor, satsa på åtgärder som ökar näringslivets intresse och möjligheter att erbjuda de arbetslösa meningsfulla jobb.

CHRISTER GRUHS

Mer läsning

Annons