Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Regionstanken havererar!

/
  • Papperskorgen. Mats Odell (kd) och den övriga regeringen vill inte ha någon indelning av landet i stora regioner.

Annons

Det är ändå bra att kommunminister Mats Odell (kd) är tydlig om orsaken till regeringens synsätt: De olika uppfattningarna bland regeringspartierna har gjort det omöjligt att driva frågan på ett framgångsrikt sätt. Regeringens sätt att se på regionfrågan innebär en utmaning för det politiska etablissemanget i Dalarna, där vi kunnat uppfatta en tvärpolitisk samsyn om fördelarna med större regioner.

Redan Ansvarskommittén uttalade att det inte ville lägga något eget förslag om hur en ny indelning av landet sulle se ut. Utredningen ansåg att ett kommande regionsamarbete skulle bygga på stor frivillighet och i kraft av de nuvarande länens och landstingets gemensamma syn på lämpliga samarbetspartners. Men Ansvarskommittén skickade med ett material som innefattade ett förslag om att landet borde bestå av sex eller nio regioner. Redan här lade utredningen själv grunden till det förslagshaveri vi nu ser fullbordas genom regeringens utspel.

För ett par veckor sedan utsågs regeringen en samordnare, Jan Åke Björklund, som för statens räkning skulle hålla dialogen i gång med de län och landsting vars politiker ville föra ett samtal om fördelen med ett vidgat regionsamarbete. Björklund får behålla jobbet, också efter regeringens senaste besked. Men det torde inte bli så mycket av praktiska arbetsuppgifter när alla inblandade vet att regeringen inte tänker driva regionfrågan annat än om några län och landsting kommer och vädjar om att få slå sig samman i en större region.

Det blir mycket intressant att följa hur politikerna i Dalarna tänker hantera det nya läget. Inom ramen för Region Dalarnas arbete är redan ett jobb inlett. Tanken har hittills varit att det i höst skulle leda till en samsyn mellan landstinget, länsstyrelsen och Region Dalarna. Moderaterna länet har hela tiden tvekat inför tanken på större regioner, men bland övriga partier förefaller en majoritet av beslutsfattarna hellre sett till möjligheter än problem inför en framtidsmodell med Dalarna i samarbete med flera grannlän.

Men med beslutet från regeringen blir det svårt att driva frågan om större regioner. Det är nämligen högst osäkert om länets tilltänkta samarbetspartners har något intresse av samarbete med Dalarna i en situation när frivilligheten blir så tydligt markerad. Dalarna har hoppats på Uppsala som regioncentrum i en ny storregion, men Uppsala har hela tiden drivit en politik som öppnar för ökat samarbete med Stockholm och övriga Mälardalen. Det är därför ingen vågad gissning att politikerna i Uppsala tillhör dem som gläds över regeringens tydliga besked att det kommande regionsamarbetet ska växa fram utifrån ett arbetsmarknadsperspektiv och inte, vilket betonades i Ansvarskommitténs arbetsmaterial, hur de nuvarande länen ska klara framtidskraven inom sjukvården.

Allt talar för att regiondebatten nu återgår till ruta ett, vilket för Dalarna innebär att länet består och att den politiska uppgiften blir att fortsätta och utveckla samarbetet med våra grannar enligt nuvarande ramar.

Det är inget dåligt alternativ. Förmodligen också ekonomiskt fördelaktigt i jämförelse med storregioner och definitivt till gagn för dalfolkets möjligheter till politiskt inflytande!

Mer läsning

Annons