Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Osäkert hur starkt kritiken formuleras

Annons

Hur upplevde du utfrågningen?

- Det är skönt att det är över för det har varit ett fruktansvärt ansträngande uppdrag. Jag är mentalt uttröttad. Det var dels en lång förberedelsetid med inläsning av kommissionens material (under julhelgen), dels ett 30-tal sammanträden inom utskottet, innan det var dags för utfrågningen.

- Dessutom har frågan berört som få andra under mina tolv år i utskottet. Det har rivit i både kropp och själ, inte minst i kontakterna med människor som förlorat hela sin familj i tsunamin.

Du har själv inte ställt någon fråga?

- Som vice gruppledare i utskottet har min roll varit att sekondera vice ordförande Göran Magnusson som fört vår talan. Jag har dagligen varit med och förberett vilka frågor vi ansåg vara de viktigaste. Det har skett med hänsyn till vårt uppdrag: att försöka få svar på frågeställningar ur ett konstitutionellt perspektiv.

- Jag var angelägen om att få ansvarsfördelningen utredd och hur krisorganisationen såg ut. Vår uppgift har ju inte varit att granska tjänstemännen.

Vilken av utfrågningarna gjorde starkast intryck ?

- Sista dagens utfrågning av Laila Freivalds och Göran Persson var ju den mest spektakulära, men mest minnesvärd var utfrågningen av Lars Danielsson som gjorde ett förvirrat intryck. Om han ringde eller inte blev oklart och det var också svårt att hänga med i resonemanget om vad han egentligen mindes.

Hur tuffa blir frågorna till partikamrater?

- En väldigt svår fråga. Instinktivt vill jag ju inte medverka till en prickning, men heller inte till varje pris rädda någon. Jag tycker att jag med åren lärt mig att hålla på min integritet.

- Därför har vi i utskottet medvetet undvikt kontakter med partikamrater som ska utfrågas. Det har således inte förekommit förberedande möten där vi kommit överens om frågor och svar. Vi i utskottet måste vara oväldiga.

Gillar du de offentliga utfrågningarna?

- Jag tycker det är en styrka att vi i en rättsstat har den här möjligheten som motpol till utfrågningar som rör landets säkerhet, som sker under sekretess.

- Dessutom är det är positivt för den som utfrågas att hon eller han får tillfälle att framträda offentligt och öppet ge sin version i sakfrågan.

- Tyvärr påverkas tonläget i negativ riktning av utfrågningar som blir så mediala som den kring tsunamin. Partierna skickar in sina juristutbildade ledamöter, vilket i bland förvandlar utfrågningarna till rättegångar. Det är inte avsikten, enligt riksdagens arbetsordning.

Kommer KU att pricka någon minister?

- En ödesfråga för utskottet är om vi kan försonas med tanken att gå vidare utan att utkräva ansvar. Målsättningen i utskottet är att komma överens om skrivningarna, men det kan nog bli svårt den här gången.

- Jag tror att det blir en kritisk skrivning, men om det kommer att riktas allvarlig kritik mot någon vågar jag inte uttala mig om i dag. Det kan också bli partiskiljande skrivningar. I slutet av nästa månad måste vi under alla förhållanden vara klara eftersom frågan ska debatteras i riksdagen i april.

Du lämnar riksdagen i höst- något råd till efterträdare Peter Hultqvist?

- Jag delar gärna med mig av det råd jag själv fick av Bengt-Ola Ryttar när jag började i riksdagen: Lär dig att sortera så att du ägnar dig åt det som är viktigt!

- För egen del ska jag efter riksdagsjobbet ägna familjen mer av min tid. Men jag har också fått några spännande förfrågningar om uppdrag på riksplanet. De kanske lockar så småningom.

Mer läsning

Annons