Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

När blev Torbjörn Tännsjö demokrat?

Annons

Etikexperten, moralfilosofen och filosofiprofessorn Torbjörn Tännsjö kritiseras ofta från moralkonservativt håll. En kritik som vi inte alltid delar.

Vi ställer en helt annan typ av etisk fråga, som vi förväntar oss att Torbjörn Tännsjö besvarar:

- Är professor Tännsjö numera demokrat i västerländsk bemärkelse? När skedde i så fall omvändelsen?

Filosofiprofessorn vid Stockholms universitet, Torbjörn Tännsjö, är olämplig som professor i medicinsk etik vid Karolinska institutet, anser Göran Hägglund och andra ledande kristdemokrater i en stort upplagd debattartikel i Svenska Dagbladet. På ett tyvärr ganska onyanserat sätt angriper kristdemokraterna Tännsjös moralfilosofiska uppfattningar kring etik och människovärde.

Den debatten lämnar vi därför därhän, tills såväl Tännsjö som Hägglund med flera ytterligare utvecklat sina respektive ståndpunkter i ämnet.

Däremot ställer vi följande fråga:

- Är Torbjörn Tännsjö numera demokrat?

I skrivna arbeten har Tännsjö som vänsterpartistisk ideolog nämligen öppet och oförblommerat pläderat för tryck- och yttrandefrihetens avskaffande i Sverige!

Om sitt kommunistiska idealsamhälle "Utopia", där demokratin ersatts med ett "rådssamhälle" skrev Tännsjö så här:

"Ingen lag i Utopia stadgar något om individuell rätt för var och en att fritt uttrycka åsikter."

Och vidare:

"Känner sig någon individ kränkt av att en artikel han författat ej blivit publicerad finns ingen rätt att uttrycka sig fritt att hänvisa till. Det gäller i stället att övertyga berörda politiska organ om att den typ av debatt han velat föra bör föras."

Tännsjö anser dessutom att de politiska organen bör bedöma artikeln ifråga efter "nyttosynpunkt".

Nyttig för vem?

I boken Demokrati och proletär revolution, skrev Tännsjö att fri åsiktsbildning och lika demokratiska rättigheter endast ska tillåtas för "partier och tendenser som i praktisk handling accepterar proletariatets diktatur."

Tännsjö preciserar så här:

"Jag diskuterar i detta sammanhang endast demokratin inom arbetarklassen. Samtidigt ser jag det som självklart att den tidigare härskande klassen, om den saknar stöd för sin ideologi inom arbetarklassen, fråntas sina nuvarande ekonomiska möjligheter att prångla ut sina idéer...

...Det hindrar ju inte, som Barbro Backberger har uttryckt det, att vi ger Lukas Bonnier, H-sson och grabbarna en stencileringsapparat under proletariatets diktatur - så får vi se vad de kan åstadkomma!"

H-sson var en på sin tid beryktad herre i porrbranschen. Att jämföra honom med seriöse bokförläggaren Lukas Bonnier är ett vulgärargument som illa anstår en blivande etikprofessor. Det är ju ren marxism-leninism, som Tännsjö predikar!

Knäckfrågan som Tännsjö försöker kringgå med ett putslustigt Backbergecitat lyder så här:

Tillåts exempelvis Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Östgöta Correspondenten - eller denna tidning - att utkomma med bibehållna ledarsidor den dag Torbjörn Tännsjö lyckats välsigna Sverige med sin proletära diktatur?

Naturligtvis icke!

I ett annat sammanhang konstaterar Tännsjö att yttrandefriheten och tryckfriheten i ett samhälle över huvud taget inte har något värde i sig.

Man må tala om "ungdomssynder". Tännsjö var dock i 30-årsåldern då han satte sina antidemokratiska anfäktelser och funderingar på pränt.

Gamla nazister, fascister, rasister med flera antidemokrater brukar med all rätt avkrävas personliga positionsbestämningar om sina nutida relationer till demokratin och demokratins grundprinciper.

På samma sätt avkrävs härmed moralfilosofen, etikexperten med mera Torbjörn Tännsjö en självdeklaration om sitt nuvarande förhållningssätt till den västerländska, liberala demokratins grundprinciper!

Således:

- Är professor Tännsjö numera demokrat?

O s a.

HANS LINDQUIST

Mer läsning

Annons