Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Momsnivåer ger vånda

Annons

den 3 januari 2006

Utredningen tycks ha jobbat efter principen att ta igen på gungorna, vad den förlorat på karusellerna. Att anpassa den svenska momsnivån till EU-förhållanden har visat sig vara en komplicerad uppgift.

På debattplats i dagens tidning har ett antal chefspersoner inom länets kollektivtrafik tagit till orda för att belysa ett befarat utfall av en höjd moms inom turist- och arbetsresor. Trafikcheferna är starkt kritiska till förslaget att öka beskattningen av resor med 15 procent, från dagens sex till föreslagna 21,7 procent. Kritiken är lätt att begripa eftersom en så kraftig ökning av momsen rimligen får konsekvenser för kollektiva resor både inom länet och för trafiken till och från Dalarna.

Resor med buss och tåg är av utomordentlig vikt för att hålla i gång ett så glesbygdsbetonat län som Dalarna. Arbetsresornas värde kan inte nog betonas, inte minst säkerhetsmässigt. Även om fjällturismen i huvudsak baseras på att besökande kan ta sig till Sälen, Idre och Grövelsjön med bil, utgör kollektivtrafiken en viktig faktor. Varje åtgärd som innebär ett hot mot en minskad besöksfrekvens till våra "tillväxtmotorer" i norr och nordväst, måste tas på största allvar. Till hotbilden ska också förslaget om en höjd moms på liftkort läggas.

Momsutredarna har givetvis varit medvetna om att det skulle bli protester från kollektiv- och turistföreträdarna. För det är väl knappast någon tillfällighet att utredningen samtidigt med höjningen av momsen för kollektiva resor även föreslagit en skattesänkning på såväl bilinköp och bensin som sportutrustning?

Ökade kostnader för en viss utpekad grupp möts med lättnader för en annan och sannolikt mer högljudd (?) gruppering i samhället.

Det är ju också en sanning att utredningens förslag innebär minskade kostnader för ungefär 75 procent av samtliga transaktioner som omfattas av dagens momsnivåer. Sänks momsen från 25 procent till 21,7 blir det en skattelättnad på en rad produkter och tjänster, exempelvis: bostadsbyggande, vitvaror, kläder, skor, husgeråd, datorer, möbler, el och annan energi, leksaker och restaurangtjänster. Dessutom, som vi nyss nämnde, sänkt moms också vid köp av bilar, sportutrustning och bensin.

Utredningens syfte är att hitta en modell som kan förena en majoritet av produkter och tjänster under ett enhetligt momstak på 21,7 procent.

Det är därför lätt att få intrycket att utredningen arbetat efter modellen att det staten förlorar på gungorna återtar den via sina många karuseller.

Utredningsmaterialet är komplicerat och arbetet ska pågå under hela det här året. Ropet från kollektivtrafikens företrädare i Dalarna är ett av flera varsel om att det återstår mycket utredningsarbete innan regeringen, oavsett sammansättning, lägger fram ett konkret förslag för riksdagsbehandling.

Förhoppningsvis innebär det fortsatta utredningsjobbet att målsättningen om en enhetlig skattesats inte går förlorad. En enda nivå känns förnuftig och framåtsyftande och måste tåla en och annan förlorare.

CHRISTER GRUHS

Mer läsning

Annons