Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Milda domar vållar vrede

Annons

Debatten handlar om två skilda saker: Dels om straffen, som enligt allmänhetens rättsmedvetande är för lindriga - en av de åtalade dömdes till ett års fängelse för misshandel, en annan fick villkorligt och en frikändes.

Detta är normala påföljder för unga gärningsmän, som inte kunnat överbevisas om mord eller dråp utan endast misshandel.

Det är säkert rimligt att generellt skärpa straffen för delaktighet i misshandel. Den villkorligt dömde borde inte ha dömts villkorligt utan fått avtjäna sitt straff.

Men den frikände skulle ha frikänts, även med skärpt straffskala. Straff och beviskrav är och förblir skilda ting.

Den springande punkten är inte straffskalan utan det faktum att åklagaren misslyckades att överbevisa någon av de tre åtalade om mord. Försvarsadvokaten kunde ganska enkelt smula sönder vittnesmålen, genom att påpeka att några vittnen varit påtagligt spritpåverkade vid tilldragelsen. Vittnen tog också tillbaka tidigare påståenden eller drabbades av akut minnesförlust och/eller tunghäfta i vittnesbåset.

Rättssamhällets stränga krav på strikt bevisföring får inte sättas ur spel för att tillfredsställa vår allmänna förhoppning att lymlar ska sättas dit riktigt ordentligt.

En domstol får definitivt inte agera känslomässigt och/eller börja ta hänsyn till folkvreden. Eller låta sig påverkas av den djupa förtvivlan offrets föräldrar känner.

Rättens höga beskyddarinna, fru Justitia, är därvidlag blind och därför i konsten avbildad med bindel för ögonen.

En möjlighet att komma till rätta med skrämda, kanske hotade vittnen är att samhället erbjuder bättre vittnesskydd.

"Det ska inte vara förenat med fara att berätta sanningen i en rättssal", fastslog en ledare i Expressen i går.

Förslaget är bra. Vidare är det angeläget att domstolarna ytterligare understryker sanningsförsäkrans innebörd samt att straffen för mened skärps.

Vad det faktiska utfallet blir är emellertid osäkert. Förhoppningsvis kommer åtminstone några vittnen att tala frimodigare inför rätten. Huruvida förbättrat vittnesskydd och skärpt straff för mened skulle ha medfört annan utgång för den aktuella rättegången i Stockholm är dock osäkert.

Målet bör upp i hovrätt. Eventuellt med brottsrubriceringen "dråp", då mordåtal förutsätter att uppsåtet kan bevisas. Vilket ofta är svårt.

Kanske åtminstone något vittne befinns botat från såväl tunghäfta som minnesförlust i högre instans.

HANS LINDQUIST

Mer läsning

Annons