Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Juholt sitter kvar

/
  • Håkan Juholt har för andra gången fått partiets förtroende som partiledare. Men de grundläggande problemen i hans parti kvarstår.

Annons

Socialdemokraternas besked om att partiets verkställande utskott har fortsatt förtroende för Håkan Juholt som partilledare kan tolkas på olika sätt. Sannolikt har partiledningen kommit till slutsatsen att det trots allt ger partiet större arbetsro om Juholt fortsätter, än om han hade fått silkessnöret i en situation när opinionsläget i det egna partiet fortfarande är så osäkert.

Trots att partiet i två dagar varit samlat till ett så viktigt möte finns det ju inget som tyder på att partiledningen i organiserad form begärt partidistriktens synpunkter. De besked som nådde partikansliet under fredagen var rapporter från några få distrikt som inte gav underlag för någon säker opinionsbedömning.

Under veckoslutet kommer flera andra partidistrikt att hålla möten, bland andra Dalarna. På måndag morgon finns det därför en mer samlad bild av hur partiets fotfolk ser på möjligheterna för Juholts politiska framtid. Dalarna kommer garanterat att ge honom support. Med Peter Hultqvist från Borlänge som länets lokale partiledare kan Håkan Juholt vila ut i Oskarshamn, i trygg förvissning om att det som hänt inte äventyrar hans position bland partivännerna i Dalarna.

Partiets verkställande utskott är givetvis väl medvetet om att en partiledare hos Socialdemokraterna stadgeenligt ska tillsättas och avsättas av en partikongress. Även att rigga för en extrakongress med i princip partiledarfrågan som enda ärende, är både kostsamt och administrativt arbetsamt för ett stort parti. Det krävs också förberedelsetid. Dessutom måste det finnas ett beslutsunderlag för att utlysa mötet. Utan en tydlig opinionsyttring från partidistrikten saknar verkställande utskottet mandat att kalla till en extrakongress.

Den socialdemokratiska taktiken kan därför också vara att försöka skapa rådrum. Partiledningen är självklart medveten om att partiet befinner sig i en mycket djup kris. Men det finns i dagsläget ingen som har pekat ut någon intelligent plan för hur partiet ska ta sig ur den. Verkställande utskottets beslut i går att uttala förtroende för Juholt är ju knappast någon garanti för att partiledaren och partiet ska rida ut stormen.

Historien förskräcker. Håkan Juholt förmådde som bekant inte leva upp till partiledningens förhoppningar i oktober, när han senast gavs förtroende. Just nu är Juholt partiets största hinder för att bli trovärdigt i politiken. Utskottsbeslutet i går cementerar handlingsalternativen.

Mer läsning

Annons