Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Irak är präglat av moment 22

Annons

den 2 januari 2007

Nyårshelgens diskussioner om konsekvenserna av avrättningen av Saddam Hussein tyder i allt väsentligt på att Irak kommer att förbli ett laglöst land där varken den inhemska regeringen eller uppdragsgivarna från USA sätter agendan.

För dagen finns ingen modell för hur normaliseringen ska kunna genomföras. Ett snabbt amerikanskt tillbakadragande öppnar för ett omedelbart inbördeskrig. Vad ett sådant scenario skulle innebära är nästan omöjligt att förutse, men både USA och FN vet förstås att det känsliga läget i regionen inte får utsättas för påfrestningar som kan riskera ytterligare krigshandlingar.

Även om Saddam Hussein fått leva ännu en tid så hade situationen i Irak inte påverkats nämnvärt. Ett fortsatt rättegångsförfarande hade visserligen kunnat ge svar på några ytterligare och viktiga ansvarsfrågor, men ingen tror på allvar att rättegångarna skulle ha lett till en sådan försoning att tillståndet i landet kunnat normaliseras.

Ovan sagda ska dock inte tolkas som att tidningen ändrat åsikt kring dödsstraffet. Denna form av straff är avskyvärt, barbariskt och oförsvarbart i varje rättsstat.

Mycket av utvecklingen i Irak har ett tydligt moment 22-inslag. Det har förstås också USA insett för länge sedan. Hur amerikanarna ska ta sig ut ur landet, och samtidigt hitta en lösning som ger dem en verklig möjlighet att överlämna styret till en Irakregering som kan få acceptans och legitimitet på hemmaplan, är den verkliga utmaningen.

President George Bush har välkomnat hängningen av den forne Irakledaren. Annat var inte att vänta med tanke på de kunskapskällor som lett USA till olika ställningstaganden i strategin i kriget mot Irak. Eftersom verkställigheten av dödsdomen förmodligen inte heller spelar någon roll för den faktiska utvecklingen, är det rent av möjligt att USA:s bejakande av hängningen skett i kunskap om att det funnits en folklig önskan om en sådant resultat av dödsdomen.

Trots insikten om svårigheten för en positiv utveckling i Irak måste USA, både för den inhemska och den internationella opinionens skull, försöka nå fram till en situation som gör det möjligt för dem att lämna landet.

På det nya årets andra dag finns det inte mycket som tyder på att detta scenario kan blir verklighet i år.

CHRISTER GRUHS

Mer läsning

Annons