Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

I allmänhetens tjänst

Annons

Utredaren, förra riksdagsledamoten Rose-Marie Frebran (kd), uppfattar möjligen beskedet från kulturministern som fritt från pekpinnar och underliggande förväntningar om vad utredningen ska komma till för slutsatser. Men ett öppet mandat att ge sig på organisation, avgiftsfrågan, sponsring och rent av den programmässiga strukturen, låter som en närmast övermäktig uppgift. Särskilt som det gäller ett så mångfacetterat medieföretag som Sveriges Radio.

"Alla program som sänds i SVT och Sveriges Radio ska kunna motiveras utifrån uppdraget om en tv och radio i allmänhetens tjänst. Programutbudet ska omfatta såväl det breda som det särpräglade. Public serviceuppdraget innebär också att eftersträva ett avsmalnande programutbud."

Så formulerar regeringen det centrala utredningsuppdraget. Frågan är förstås vem som kan sägas äga tolkningsföreträdet om uppdragets innehåll? Underförstått gäller också att det nuvarande systemet med licensavgifter ska bestå. Folkpartiets tidigare förslag om att finansiera programverksamheten med särskilda fonder för public service, är ingen idé som kulturministern skickat med som ett tänkbart uppslag för nytänkande, när Rose-Marie Frebran ska börja sin formuleringskonst.

Beskedet från Lena Adelsohn Liljeroth om att det nuvarande reklamförbudet i Sveriges Radio ligger fast, känns hugnesamt. Kulturministern är oväntat tydlig när det gäller SVT och SR:s självständighet och oberoende av utomstående ekonomiska intressen. Hon antyder att även sponsringen av programverksamhet kan vara oförenligt med reklamförbudet och därför borde försvinna som ett sätt att delfinansiera dyra sportsatsningar. Även dessa synpunkter är medskick från regeringen till utredare Frebran i Örebro.

Rimligen kommer utredaren att ringa in och ta sikte på några avgörande framtidsfrågor för radio och tv i allmänhetens tjänst, nämligen:

* Resurskoncentration till ett nytt och gemensamt bolag

* Tydligare målformulering om vad som omfattas av begreppet public service

* Finansieringsformer

* Ägarstruktur

Rose-Marie Frebran ska vara klar med sitt jobb i god tid före 2010. Riksdagen älskar att ha synpunkter på televisionens och radions programformer, innehåll och styrning. Det skulle ändå förvåna om utredningsförslagen och den kommande politiska processen leder fram till några större förändringar i synen på Sveriges Radios roll som ett företag i allmänhetens tjänst. Räkna med att Rose-Marie Frebrans utredning får många efterföljare.

Mer läsning

Annons