Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Gruhs blev nyfiken på?

Annons

den 17 december 2005

Inför ett hundratal morgonpigga frukostgäster hos Leksands sparbank, målade den 67-årige riksbankschefen upp en positiv bild av svensk ekonomi:

Exporten ökar, liksom den inhemska efterfrågan.

n Inflationsmålet på två procent ligger fast.

n Räntan är extremt låg.

n Företagen går bra

n Hushållens ekonomi förbättras.

Sammantaget har Sverige en av Europas starkaste ekonomier.

Är utvecklingen väntad?

-Både ja och nej. När Göran Persson 1997 var klar med sin sanering av den svenska ekonomin skapades en plattform för ökad tillväxt. Den har skett under ordnade former, med resultat att offentlig sektor inte tillåtits växa, snarare har den minskat. Facken har varit återhållsamma med lönekrav och utvecklingen i omvärlden har varit gynnsam. Den viktigaste anledningen är exportframgången.

Hur länge håller utvecklingen i sig?

-I varje fall under nästa år, kanske också under 2007, kan vi se att tillväxten ökar. Det medför också att hushållskonsumtionen stiger tack vare att löntagarnas disponibla inkomster kommer att öka. Vi räknar också med ett ökat bostadsbyggande.

Det innebär också minskad arbetslöshet?

-Det är ett önskemål, men det är inte säkert att det infrias. Vi ser nämligen ett fenomen med en starkt ökad produktivitet i företagen, trots att de inte nyanställer. Normalt skulle en högkonjunktur av dagens format suga upp nästan all ledig arbetskraft.

Vågar inte företagen nyanställa?

-Nej, de tar hellre hjälp via bemanningsföretag och andra tillfälliga lösningar. Jag har förstått att olika arbetsrättsliga omständigheter och sjukersättningsfrågan påverkar företagens ovilja att nyrekrytera. Därför är det osäkert om regeringen når målet med en arbetslöshet runt fyra procent.

Du ville höja räntan?

-Ja, jag hade hoppats att vi (Riksbanken) skulle ha inlett en räntejustering nu i december. Det är önskvärt med en gradvis åtstramning i ekonomin för att minska risken för att kronan försvagas ytterligare till följd av de stigande räntorna i Europa. En räntehöjning sänder också en signal till bostadsmarknaden om att nuvarande prisökningstakt inte är långsiktigt hållbar. Nu blev det ingen räntehöjning i år, men den kommer snart.

Vad händer med kursen på kronan?

-Vi vet att kronans värde är starkt undervärderad, kanske i storleksordningen 12-15 procent. Men jag har gott hopp om att den snart ökar i värde. Samtidigt ska vi komma ihåg att den låga kursen på kronan ger oss exportfördelar.

Varför pensionerar du dig?

-Jag har aldrig haft ett så bra jobb som hos Riksbanken. Jag har verkligen trivts i kretsen av kvalificerade medarbetare och mitt mandat går egentligen ut först 2008. Men jag fyller 68 år och vill också få tid för skogsbruket på gården i Vibberbo (Söderbärke). Dessutom har jag uppdraget från LO att skriva ett par kapitel om organisationens historia.

Kanske också politiska uppdrag?

-Nej, det tror jag inte. Under hela 2006 måste jag leva upp till Riksbankens karantänbestämmelser, vilket innebär stora begränsningar om vilka uppdrag jag kan ägna mig åt. Jag räknar med att följa politiken från lägenheten i Uppsala och gården i Vibberbo.

Mer läsning

Annons