Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ge ett tydligt besked om regionalpolitiken

Annons

den 29 januari 2007

Senast i veckoslutet kom ett underhandsbesked om att utredningen i sin iver att ersätta länen med större regioner tänker göra hela Norrland till en enda stor region, medan den södra halvan av landet splittras upp i mellan sex och nio nya regioner. Dalarna uppges hamna i ett samarbete västerut, tillsammans med Värmland och Örebro.

Tidigare uppgifter från utredningen har gjort gällande att Dalarna skulle utgöra en region i samarbete med Gävleborg, Västmanland och Uppland. Nu anförs skäl, i och för sig inte helt orimliga, för att göra Sörmland, Uppsala och Västmanland till en egen region eftersom Stockholm skulle bli för stark i en samlad Mälardalsregion.

Skulle tankarna om Dalarna, hänvisat till Värmland och Örebro, visa sig bli ett slutgiltigt förslag, har vårt län dragit en rejäl nitlott. Visserligen har Dalarna redan nu ett samarbete västerut, men för en positiv utveckling krävs en fortsatt satsning för relationen mellan Stockholm och Dalarna.

De nya regionerna ska skapas också med syftet att ge underlag för en ny organisation av landstingen, som skrotas. Det är tänkt att regionparlament ska besluta om hur sjukvården ska utvecklas. Med Dalarna i en västlig region måste avsikten vara att Regionsjukhuset i Örebro får ta över den funktion som Akademiska sjukhuset i Uppsala i dag spelar när det gäller dalfolkets behov av kvalificerad sjukvård.

Förslaget om en regionindelning innehåller sammantaget många frågetecken. Ett sådant är tankarna på att stycka upp grannlänet Gävleborg i två delar, dock ännu oklart om Hälsingland skulle tillföras Norrland eller Svealand. Ett annat är övervägandet att samla Norrlands fyra län och landsting i en sammanhållen jätteregion, där avstånden måste upplevas avskräckande, inte minst i sjukvårdssammanhang.

Det många frågetecken illustrerar förstås den politiska osäkerheten över vad som egentligen är möjligt att genomföra. Det finns också olika politiska viljor när det gäller hur ansvaret mellan stat och region ska fördelas. Moderaterna i regeringen är måna om ett fortsatt statligt maktinnehav i länen/ regionerna, medan centern och folkpartiet länge har drivit ståndpunkten att ge statens makt till regionen.

Oavsett innehållet i det kommande utredningsförslaget är det viktigt att regeringen blir tydlig om hur den ser på utvecklingen av vårt land. Just nu är det oerhört svårt att se någon tydlig viljeinriktning i regeringens regionalpolitik.

Visserligen har Fredrik Reinfeldt och hans ministrar haft mycket att stå i sedan maktövertagandet. Men såväl befolkningsutveckling som utbildnings- och sysselsättningsfrågor måste få en ökad prioritet i regeringsarbetet. Det är frågor som inte löses genom statliga utredningsförslag utan genom raka besked om vilka förutsättningar som ska gälla.

CHRISTER GRUHS

Mer läsning

Annons