Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Förståelse och insikt enda vägen till fred

/

Annons

Jan Hjärpe har i många år beskrivit islams och den arabiska kulturens ställning i dagens värld för en bredare allmänhet. Han har även tecknat bakgrunden till stormakternas intressen för de arabiska områdena.

Hjärpe pekar på det orimliga i västvärldens agerande. Genom att göra en demokratiskt vald Hamasregering funktionsoduglig med hjälp av ekonomiska sanktioner och genom att beväpna det förlorande partiet Fatah undanröjdes förutsättningarna för en fungerande fredsprocess. Det fanns ju ingen att förhandla med, åtminstone ingen, som hade demokratisk legitimitet. Dessutom ökade frustrationen särskilt hos de unga palestinierna. De kände sig förnedrade. Deras röstsedel spelade ingen roll.

Likaså stegras efter hand frustrationen i Irak. Det var britterna, som under första världskriget ockuperade landet, och de fick vid fredskonferensen i Paris 1919 behålla det som ett mandat. Det var alltså västvärlden som bestämde och drog upp gränserna. Men i området är det fortfarande den ordningen hos folket, att den enskildes lojalitet främst riktar sig mot familjen, släkten och klanen. Följaktligen tror Hjärpe för sin del, att Irak inte kan återuppstå som stat.

Det handlar om att från grunden tänka om, anser Jan Hjärpe. Man måste leva sig in i de förnedrades situation och inse, att arrogans och det våld, som inte är sanktionerat av FN, bara leder till ytterligare våld.

Med sikte på vår svenska situation vill jag för min del lyfta fram tre tankar.

Kunde vi inte hjälpas åt att påverka våra folkvalda, så att sådana åtgärder vidtas, som stärker FN:s linje, att våld endast får användas i fredsframtvingande syfte efter beslut i FN? När USA och dess allierade i Irak år efter år bryter mot denna princip, borde inte då det internationella samfundet agera kraftfullt?

Vidare undrar jag, om inte religionsämnet i skolan kunde förstärkas, bland annat genom vidareutbildning av lärarna, så att förståelsen för invandrarnas religioner och kulturer kunde öka, likaså insikten, att det mångkulturella i det svenska samhället i sig kan vara värdefullt. Också i församlingarnas konfirmandarbete borde detta finnas med, särskilt på de orter, där det finns muslimer.

För det tredje bör dialog med de muslimska ledarna komma till stånd, så att dessa inser, hur viktigt det är för integrationen, att de lär ut respekt för de värden, som så länge varit grundläggande i vårt land.

Självklart menar jag, att den tilltagande terrorismen i Europa och USA med kraft måste bekämpas och Israel tillförsäkras erkända gränser. Men för att det ska ske framgångsrikt måste terrorismens grogrund undanröjas, nämligen förnedringen och vanmakten, som de förtryckta känner i kroppen och själen varje dag.

INGEMAR BERGMARK

är teologie doktor och kyrkoherde emeritus.

Mer läsning

Annons