Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Förslag vid rätt tidpunkt

Annons

Många utredningar pekar på en framtid där allt färre måste försörja allt fler. Det säger sig självt att det kommer att utsätta välfärden i samhället för påfrestningar och att det därför ändå är viktigt att få så många som möjligt i arbete.

I går gjorde Lantbrukarnas riksförbund, LRF, ett intressant utspel, där organisationen hävdar att den kan medverka till 35 000 nya jobb i landet, därav ett par tusen i Dalarna, om politikerna förändrar reglerna och satsar nödvändiga pengar.

Böndernas organisation hävdar att en majoritet av de nya arbetstillfällena kommer landsbygden till godo, förutsatt en politisk uppställning bakom LRF:s tankegångar.

Konkret handlar LRF-förslaget om nya jobb inom två sektorer, dels energin, dels matproduktion. Men den nya sysselsättningen kommer inte av sig självt. Ska de nya jobben förverkligas krävs:

n En omläggning av energipolitiken genom att regeringen hejdar utbyggnaden av naturgas, inte slopar koldioxidskatten för gas- och koleldade kraftvärmeverk eller minskar skatten för fjärrvärme.

n Att fem procent rapsmetylester godkänns i diesel och tio procent etanol i bensin.

n Ökade anslag till forskning inom förnybar energi måste öka.

Åtgärderna inom energisektorn förväntas skapa 25 000 arbetstillfällen på landsbygden. Inom matproduktionen tror LRF att det är möjligt att få fram 10 000 nya jobb inom en fyraårsperiod om regeringen satsar 500 miljoner på EU:s program för miljö- och landsbygdsutveckling. Spelreglerna måste nämligen bli gemensamma för EU:s bönder. En annan förutsättning för "LRF-paketet" är att regler och produktionsskatter måste anpassas så att de stärker de svenska företagens konkurrenskraft.

Som synes är LRF:s kravlista för att realisera de nya jobben tämligen långtgående. Det krävs en betydande vilja från en kommande regering att ställa upp med både pengar och förändringar i de politiska regelsystemen.

Men LRF kommer med sina förslag vid rätt tidpunkt. Dels efterfrågas från många håll åtgärder som ger ökad sysselsättning, dels visar en färsk Temoundersökning att nio av tio svenskar vill se en utveckling av de gröna näringarna i landet.

Som en händelse har dessutom statsminister Göran Persson bara för några veckor sedan tillsatt en kommission som ska ta fram förslag om hur vi ska minska oljeberoendet i landet. LRF smider medan järnet är varmt.

Lantbrukarna hävdar att organisationen inte fäster något avseende vid vilken regeringsmajoritet som vill genomföra förslaget. Det är en klok inställning. Oavsett vilken regering som tillträder efter valet kommer den att ha ett behov av konkreta förslag om hur vi kan få ökad sysselsättning.

LRF:s förslag, som kopplar samman sysselsättningseffekten med positiva åtgärder för energi och matproduktion, har goda utsikter att bli ett verktyg i valrörelsen. Vilket parti säger nej till förslag som kan ge 35 000 nya jobb?

Det verkliga kraftprovet om politikens vilja kommer när valaffischernas budskap ska förverkligas. Det är ännu för tidigt att säga om det är den borgerliga alliansen eller socialdemokraterna med stödpartier som nästa år har kraften att realisera de förslag som kan bygga ett hållbart Sverige.

I dag tror sig nog båda konstellationerna besitta styrkan!

CHRISTER GRUHS

Mer läsning

Annons