Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fler regeringsfadäser

Annons

Tidigare socialdemokratiska regeringar - Erlanders, Palmes och Carlssons - kritiserades naturligt nog av den borgerliga oppositionen för regeringspolitikens röda inriktning. Däremot ifrågasattes sällan de socialdemokratiska regeringarnas kompetens i själva maktutövningen. Det skulle i så fall vara för så handfast och självsvåldig styrning att riksdagen mest kom att fungera som "transportkompani", för att begagna en frekvent term från 60-talets oppositionella klagomal.

I dag däremot, råder snarast motsatt förhållande. Inga ideologiskt oöverstigliga motsättningar finns mellan blocken vad regeringspolitikens inriktning beträffar annat än i detaljer. Samsynen mellan socialdemokratiskt och borgerligt ökar för varje år som går.

Däremot kritiseras regeringen Persson allt oftare från skilda håll för sitt undermåliga, stundom taffliga sätt att styra landet.

Riksrevisionen påpekar att regeringens styrning av statliga bolag behöver stramas upp. Det är ofta omöjligt att avgöra vilka beslut som har fattats, samt vem som fattat dem.

Det sistnämnda är ett dekadensfenomen, signifikativt för regimer där maktinnehavet blivit självändamål för en politisk "nomenklatura".

Som exempel anförs bolagiseringen av SJ, som var ett för regeringspartiets partivänster i allra högsta grad kontroversiellt beslut. Därför mörkar regeringen ansvarsförhållandena.

"Otydliga ansvarsförhållanden mellan regeringen och styrelserna samt avsaknad av bolagsstämmobeslut underminerar förutsättningarna att utkräva ansvar från bolagen" heter det i rapporten. Hårda ord från statens granskande byråkrater.

Riksrevisionens rapport utgör ytterligare ett belägg för att Sverige behöver en ny regering. Den nya regeringspolitiken kommer ideologiskt inte att skilja sig särskilt mycket från den nuvarande. Fredrik Reinfeldt utlovar inte det "systemskifte" som var ett nyckelbegrepp för hans företrädare på moderatledarposten.

Nu handlar det om att sköta själva jobbet - "regeringshantverket" - bättre än Göran Persson och hans påtagligt tröttkörda regering.

Om en eller annan mandatperiod kan det åter vara dags för nytt maktskifte, sedan regeringen Reinfeldt - om uttrycket tillåts - börjat förlora fräschören.

Återkommande maktskiften håller demokratin frisk.

HANS LINDQUIST

Mer läsning

Annons