Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ett nytt Dalarna växer fram

Annons

Statistiska centralbyråns, SCB:s, statistik för Dalarna visar att sysselsättningen inom de så kallade primärnäringarna jordbruk, fiske, gruvor och skog har sjunkit med hälften sedan 1987. I tillverkningsindustrin har sysselsättningen nästan halverats under samma period. I den så kallade enklare tjänstesektorn ligger sysselsättningen kvar på ungefär samma nivå, medan andelen sysselsatta i den så kallade kvalificerade tjänstesektorn (kunskapssektorn) växer långsamt.

Fakta är att fysiskt arbetande människor utan högre utbildning eller specialkunskaper behövdes inom nästan alla grenar av näringslivet under flera århundraden. Dessutom premierades människors förmåga att arbeta fysiskt av samhället och den dominerande protestant-lutheranska kulturen. Bibelförfattaren Paulus ord om att den som inte arbetar inte heller ska äta syftade knappast på knapptryckningsarbeten av den typ som finns i dag, även om han själv tillhörde dåtidens skrivbordselit.

Det var grovarbetet som var välsignat.

Denna syn på arbete tycks i många kretsar i Dalarna alltjämt vara rådande. Utbildning och kunskapsinhämtning betraktas som slöseri med tid, rentav bortkastad tid. Att vara stark nog för att kunna såga, hugga och transportera timmer ur skogen anses i många kretsar än i dag betydligt mer statusfyllt än att kunna redogöra i ett akademiskt PM för träets biologiska egenskaper. Arbete ska vara enkelt och fysiskt, ge hög lön och inte kräva förkunskaper i form av långa och krångliga utbildningar. Någonstans drömmer latmasken i oss alla om detta fantastiskt enkla arbete som går att lära sig på en vecka och ändå ger enorm avkastning.

Likväl tyder samhällsutvecklingen på att muskelkraft är på väg att spela ut sin roll i stora delar av arbetslivet. I dag gör en skogsmaskin upp till 30-40 personers avverkningsarbete på en dag. Dagens skogsindustriarbetare i Kvarnsveden, Fors, Grycksbo, Mora eller Leksand är allt oftare en mycket kunnig och erfaren arbetare, småföretagare eller tjänsteman med antingen gymnasial och akademisk bakgrund eller andra meriter som har lett fram till en specialistkompetens.

Att arbeta inom vården på ett modernt sjukhus i exempelvis Falun eller Avesta kan i dag kräva inte bara djupa kunskaper inom medicin, utan inom till exempel psykologi, organisationsteori och avancerad teknik. Vård via internet väntar runt hörnet. Att arbeta inom vården på 2000-talet innebär allt oftare arbete med högteknologiska och specialiserade arbetsuppgifter för så gott som alla anställda.

Dalarnas näringsliv och arbetsmarknad är på väg att förändras i grunden.

JONAS LERSTEN

Mer läsning

Annons