Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Enighet om miljöfrågor

Annons

Då landstingets miljöarbete den senaste tiden varit i fokus vill jag klargöra att det råder bred politisk enighet i landstinget om att kraftsamla för att ge ännu mera tyngd åt miljöarbetet i framtiden.

Miljöarbetet ska genomsyra verksamheten och i egenskap av landstingsdirektör har jag fått ett uppdrag att arbeta fram ett nytt miljöprogram för Landstinget Dalarna. Därför kommer också organisationen kring miljöarbetet att behöva förändras för att få ännu mera kraft i arbetet.

Miljörådet i landstinget är kopplat till ledningen och utgör mitt strategiska stöd i de miljöfrågor som har den karaktären. I miljörådet finns de mest engagerade och kunniga personerna i miljöfrågor i de olika förvaltningarna.

Det är således inte ekonomiska skäl som är grunden till att föra över miljöfrågorna till en enhet i landstinget. Det är istället en kraftsamling för att ha miljöresurserna på ett ställe i organisationen som innebär att landstingets miljöarbete rustas upp.

Miljöarbetet i landstinget har tidigare fungerat under splittrade former, därför har de olika förvaltningarna kommit olika långt i sitt miljöarbete. Genom att samla personal som arbetar med miljöfrågor så uppnås synergier eftersom det inom Landstingsservice finns personer med betydande kunskaper och erfarenheter. Enheten ska kunna ge kompetent stöd så att hälso- och sjukvården kan ta sitt miljöansvar. Det rör frågor om resor, avfallshantering och kemikalier. Landstinget Dalarna ska självklart medverka till en långsiktigt hållbar utveckling.

Miljömålen i landstinget ligger fast och de ändras inte för att organisationen ändras.

I miljörådet kommer den föredragande att vara specialkunnig på miljöområdet och ordföranden ska ha en nära koppling till verksamheten, så att arbetet också svarar mot de behov som verksamheten ska ta ansvar för. Det ska även bli mera tydligt att de olika cheferna i verksamheten får miljömål att jobba för. De utbildade miljöombuden ska också fortsätta verka.

SSU:S FÖRBUNDSSEKRETERARE MATTIAS VESPÄ FÖRKLARAR VARFÖR ANNA SJÖDIN VALT ATT AVGÅ SOM FÖRBUNDSORDFÖRANDE. ULF HÅLLMARKER ÄR LANDSTINGSDIREKTÖR FÖR LANDSTINGET DALARNA

Mer läsning

Annons