Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

En lag till varje pris

Annons

den 4 mars 2006

Men att tillmötesgå landets arbetsgivare är knappast någon ledstjärna i arbetslivsminister Hans Karlssons programförklaring. Ivrigt påhejad av miljöpartiet, för att inte tala om vänstern, har minister Karlsson ägnat stor möda och kraft åt att få fram flera nya lagar inom det arbetsrättsliga området. De flesta av Karlssons utspel har fått tummer ner från företagarhåll.

Förslagen till åtgärder ogillas nämligen starkt inom näringslivet och flesta av dem går också stick i stäv med den "Nuderska linjen" om att skapa ett gott samarbetsklimat med företags-Sverige.

Nu senast gäller det förslaget om att stärka anställningsskyddet för visstidsanställda som, med regeringens ordval, sker för att säkerställa att inte kvinnor fastnar i den typen av anställningsform.

Nyligen lade regeringen ett förslag om rätt till heltid för deltidsanställda och sedan tidigare finns lagen som tvingar arbetsgivarna till medfinansiering vid sjukskrivning. Dessutom förbereds en lag som ger anställda rätt till tjänstledighet utan medgivande från arbetsgivare.

I ett snävt arbetstagarperspektiv finns det förvisso argument som talar till fördel för några av Karlsson-initiativen. I varje fall i ett kortsiktigt perspektiv. Trygga och rättvisa anställningar är självklarheter i 2000-talets Sverige och är anpassade till en företagsstruktur med framtidstro.

Men det är oroväckande att den rutinerade fackföreningskämpen Hans Karlsson har sådan förkärlek till lagstiftningsformen i stället för att bejaka förhandlingar och avtal mellan parterna på arbetsmarknaden.

Som framgår av artikeln på tidningens debattsida, är risken uppenbar att näringslivet säger stopp och belägg inför kaskaden av Karlsson-direktiv. Resultatet av näringslivets reaktioner kan bli att företagens benägenhet att nyanställa försämras.

En konsekvens av utspelet om visstidsanställda leder möjligen till ett ökat antal heltidsanställda, men det totala antalet anställda hotar att minska, även om det bevisligen går bra för en stor del av företagen.

Trots att regeringen i hög grad är medveten om att det i flera branscher finns ett behov av att anställa, sjösätts lag efter lag som riskerar att få motsatt effekt eftersom företagen tvekar inför ökade regelverk. Därmed cementerar också regeringen prognoserna om en arbetslöshet som kommer att hamna över fyra procent. Regeringens eget mål för sysselsättningen faller följaktligen på eget grepp.

Regeringen borde i stället för lagstiftning uppmuntra parterna på arbetsmarknaden till en ökad vilja att lösa meningsmotsättningar genom förhandlingar. Lagstiftningsivern skapar låsningar som riskerar att bli svåra att lösa upp.

Både den borgerliga alliansen och socialdemokraterna har sagt att jobben blir en viktig fråga i valrörelsen. Det inger en förhoppning om att också arbetsrätten blir föremål för analys och debatt under tiden fram till valet.

Det ger väljarna chansen att tydligare kunna bedöma alternativen, riskerna och fördelarna mellan en borgerlig och en socialistisk syn på hur en modern arbetsmarknad kan fungera.

CHRISTER GRUHS

Mer läsning

Annons