Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Effektivisera polisen

Annons

den 22 december 2005

Polisorganisationen i Dalarna har under hela 1990-talet varit föremål för olika former av översyn. Eftersom varje sådan justering oftast föranletts av besparingskrav har vi i Dalarna fått uppleva hur polisens närvaro minskat i flera kommuner.

Nu ska polisen i länet ännu en gång se över organisationen. Det skapar en berättigad oro, inte minst i norra och nordvästra länsdelen där avstånden är långa och insatserna tidsödande. Det är därför fullt förståeligt att kommunalråden i Dalarna slår larm och i sin oro över vad som väntar kräver att få alla papper på bordet. De vill se att de drygt 400 tjänsterna utnyttjas rätt.

Därmed inställer sig också frågan om det åter är dags att överväga en polisorganisation som utgår från ytterligare en huvudman, kommunen?

I förra veckan presenterade hovrättslagman Krister Thelin och amanuens Karl Svantemark ett förslag om en lokal polisorganisation med kommunen som huvudman. Utredningsuppdraget kommer från näringslivets tankesmedja, Timbro, och förslagsställarnas slutsats är att kommunen också borde överta statens finansieringsansvar för den del av polisverksamheten som kommunaliseras.

Thelin/Svantemark konstaterar att polisens bristande resurser har inneburit en blomstrande utveckling för bevakningsföretagen. Branschen har växt med fem procent under de senaste åren samtidigt som polistätheten ligger på 1,9 poliser per tusen invånare. Motsvarande siffra inom EU är 3,5 poliser.

De båda utredarna från Timbro befarar att de svenska polisresurserna utnyttjas illa. De tror att en närpolisverksamhet i kommunal regi skulle bli en mer effektiv organisation.

Det är bra att frågan om alternativa polisorganisationer hålls vid liv. Säters kommunalråd Sven-Gunnar Håkansson (c) har varit inne på samma tankegångar som de två förslagsställarna från Timbro.

Hittills har ansvariga politiker, Rikspolisstyrelsen och polisfacket, gjort tummen ner till den här typen av förslag. Deras gemensamma ståndpunkt är att en splittring av polisen på två huvudmän skulle missgynna organisationen ute i landet. Resurserna i exempelvis Dalarna skulle bli ännu sämre än nu. Många kommunalpolitiker fasar också för en ny kostnadspost.

Men om de ansvariga verkligen är ute efter att slå vakt om rättssäkerheten och inte vill överlämna ett ökat ansvar till bevakningsföretag och i värsta fall till rena medborgargarden, måste de visa större iver i arbetet med att lösa den primära frågan, nämligen att övertyga dalfolket om att vi har de polisresurser som rimligen kan begäras.

Vi tror i och för sig att antalet tjänster står i paritet med befogade krav. Men fördelningen och utnyttjandegraden av resurserna brister. Dock är det tyvärr osäkert om länspolismästaren och hans utredare vågar syna frågan ut detta perspektiv.

CHRISTER GRUHS

Mer läsning

Annons