Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Dra lärdom av stormarna

Annons

den 16 januari 2007

Längre ner på skalan kommer de effekter de omfattande strömavbrotten gett och kommer att ge under flera dygn framöver. Fortfarande på måndagen var hundratusentals hushåll strömlösa och tiotusentals utan fast telefoni. När dessutom mobiltelefonin krånglat har det inneburit att många hushåll varit tämligen avskärmade från omvärlden.

Kaoset i tågtrafiken och på vägarna har också ställt till det för tiotusentals människor, som förlorat både tid, pengar och tålamod i oviss väntan. Har man på grund av strömavbrotten då inte heller tillgång till någon information via medierna eller internet känns situationen lätt hopplös.

Skadorna efter stormen Gudrun uppgick till åtskilliga miljarder kronor. Det kommer att ta lång tid innan det går att göra någon sammanräkning av kostnaderna för den aktuella stormen, men det finns all anledning att befara att de blir skyhöga.

De politiska konsekvenserna av stormen är lätt förutsägbara: Nu kommer kritik att riktas mot elbolagen för att de inte jobbat snabbare med att gräva ner elledningar, ansvariga tjänstemän på kommunkontor och länsstyrelser kommer att ställas till svars för lokala tillkortakommanden, och på riksnivå kommer skarpa frågor att ställas till regeringen varför inte det politiska trycket på elbolag och andra som tillhandahåller samhällsviktiga funktioner varit starkare.

På stormen Gudruns tid var det Ulrica Messing som var ansvarig minister. Det ska bli intressant att se om hon i dagsläget vill diskutera hur man från nationellt håll lyckats rusta sig efter Gudrun. Ansvarig minister i katastrofsituationer nu är försvarsminister Mikael Odenberg och han meddelar nu att regeringen ser över en tidigare framlagd idé om inrättandet av katastroffonder. Det är en bra idé. Kan resurser finnas tillgängliga i det ögonblick katastrofen inträffar underlättas givetvis återställningsarbetet. Dessutom skulle det kunna jämna ut effekterna mellan kommunerna. Att det verkar råda politisk samsyn om detta i riksdagen är lovande.

Vi människor har med våra fantastiska vetenskapliga landvinningar påverkat den jord vi bor på, både negativt och positivt. I vår nyfikna och ivriga strävan efter nyskapande och ständiga förbättringar har vi dock aldrig kunnat tämja vädrets makter. Tvärtom råder det nu tämligen stor enighet om att människan påverkat klimatet negativt, men inte har några mirakelmedel för att göra det ogjort. Vi får finna oss i att vädret slår om och slår till. Dock borde man kanske kunna tycka att vi skulle kunna omsätta lärdomarna efter varje förfärlig storm i praktiken, något snabbare än hittills.

Mer läsning

Annons