Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bristerna redan åtgärdade...

Annons

De senaste sex åren har Högskoleverket utvärderat all grund- och forskarutbildning som leder fram till en examen. I går publicerades en sammanfattande rapport över de sex årens resultat. En debattartikel i Dagens Nyheter kunde ge den felaktiga uppfattningen att utvärderingarna var nygjorda, och att ett stort antal utbildningar nu ifrågasattes. Så är det inte.

Högskolan Dalarna har under de sex åren fått fyra av våra cirka 60 program ifrågasatta. År 2003 ifrågasattes vår högskoleingenjörs-utbildning liksom 62 procent av landets högskole-ingenjörs-utbildningar (även KTH, Luleå Tekniska Universitet, Lunds universitets och många andras motsvarande utbildningar ifrågasattes).

Året efter drogs ifrågasättandet tillbaka och vår utbildning fick klartecken. År 2004 ifrågasattes vår kandidatutbildningsrätt i sociologi, och år 2005 fick vi godkänt för utbildningen. Förra året ifrågasattes vår kandidat-utbildningsrätt i biologi. Eftersom vi inte på länge har haft några studenter som läser till kandidat i ämnet kan vi utan problem avstå från den rätten. Däremot kan studenter läsa biologi både på A- och B-nivå och vi förbereder just nu en satsning på naturvetenskap inklusive biologi i lärarutbild-ningen.

I år har, som framgått i media, 40 procent av sjuksköterskeutbildningarna i Sverige ifråga-satts. En av våra tre utbildningar hör till dem, medan de andra två, vår barnmorskeutbildning och vår specialistsjuksköterskeutbildning fått godkänt. Till de ifrågasatta hör samtliga sjuksköterskeutbildningar vid Karolinska Institutet, och vissa utbildningar vid Röda Korsets Högskola, Umeå universitet, Ersta Sköndal, Linköpings universitet och Uppsala universitet m fl. Utvärderingen grundar sig på förhållandena under 2005.

Flera av de brister vi kritiserats för har vi redan klarat av, och vi arbetar hårt med att förbättra de kvarstående.

I artikeln i DN påstår högskoleverkets ledning att kraven på studenterna inom högskolan sänkts. För det finns det inget stöd i utvärderingarna. Det är omöjligt att spåra några tendenser, eftersom varje utbildning utvärderats endast en gång.

Det är viktigt att högre utbildning och forskning utvärderas. Därför har också forskare och lärare hos oss lagt ner stort arbete både som utvärderare av andra lärosätens utbildningar och när de lämnat uppgifter om våra egna utbildningar. Det allra viktigaste är att studenterna vet att de får en god utbildning, och att arbetslivet vet att våra studenter kan vad de ska kunna. Vi som arbetar med högre utbildning och forskning har ett dagligt ansvar att förvalta det stora förtroende som människor har för den svenska högskolan.

De senaste sex årens utvärderingar har varit till god nytta för alla som arbetar med högre utbildning, och vid Högskolan Dalarna har vi använt utvärderingarna systematiskt och noga. Då är det viktigt att informationen om vad utvärderingarna visat är saklig och rättvisande.

AGNETA STARK,

rektor Högskolan Dalarna

Bild. Viktigt. Agneta Stark välkomnar att den högre utbildningen och forskningen utvärderas.

Mer läsning

Annons