Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Brev till ledarsidan

Annons

I lördagskrönikan den 7 maj diskuterade Anders Jonsson diskussionerna kring hur arbetslinjen ska återskapas. I artikeln hävdas att moderaternas politik skulle leda till lägre löner.

Denna analys är inte klockren. Den viktigaste bestämningsfaktorn för löneökningstakten är produktivitetsutvecklingen. När företagen förmår att förbättra effektiviteten i produktionen så att man kan producera mer varor med samma maskiner och samma mängd arbetade timmar finns det ett utrymme att höja lönerna.

Moderaternas politik leder till en bättre fungerande ekonomi och följaktligen högre produktivitetsökningstakt. Det framgår i praktiskt taget vilken lärobok i nationalekonomi som helst att den påverkas av bland annat:

4 Utbildningsatsningar: som moderaterna föreslår

4 Infrastrukturinvesteringar: som vi föreslår

4 Satsningar på forskning: som vi föreslår

4 Sänkta marginalskatter: som vi föreslår

4 Sänkta ersättningsnivåer i bidragssystem: som vi föreslår

4 Beskattning av företag/entreprenörer: som moderaterna vill sänka

4 Graden av konkurrens på olika produktmarknader: som vi vill förstärka

Syftet med politiken är att höja tillväxten och därmed löneökningstakten. Vi vet också att huvuddelen av dessa vinster kommer att fördelas till arbetstagarna. Ser vi till de länder som gjort liknande reformer torde erfarenheten vara att reallönerna ökat, inte minskat. OECD har arbetat sig igenom frågan rätt noga och det finns inte belägg för att det primärt är "dåliga" jobb som tillkommit i till exempel USA under 1990-talet.

Delar av politiken, såsom t.ex. sänkta ersättningsnivåer och lägre marginalskatter m.m., reducerar jämviktsarbetslösheten, minskar resursutnyttjandet och bidrar till att dämpa pris stegringstakten (vilket dämpar den nominella, men inte den reala löneökningstakten) och att det tillkommer arbetstillfällen, till lägre lön, som inte finns idag. Tror man att lönebildningen fungerar väl bör det ske en justering av de nominella löneökningskraven utan att reallöneökningstakten sjunker. Politiken leder således till stigande sysselsättningen. Vår bedömning, baserad på tillgänglig forskning, är att sysselsättningen på 2-5 års sikt ökar med 200 000 till 300 000 personer.

Det förändrar emellertid inte den generella bilden: genomförs reformer som höjer produktiviteten stiger löneökningstakten.

Anders Borg

chefekonom, moderaterna.

Svar:

I min analys lördagen den 7 maj påpekade jag bara att moderaterna tidigare sagt att lägre ersättningsnivåer leder till lägre löner. Det vill inte längre partiledningen kännas vid, men Anders Borg, bekräftar alltså att vi med partiets politik kan få nya jobb med lägre löner än vad som finns idag.

I övrigt kan det säkert stämma att ökad produktivitet ger ökade reallöner, men då kanske inte för alla på arbetsmarknaden.

Anders Jonsson

Mer läsning

Annons