Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Arbetslösa vill faktiskt bidra!

/

Annons

Jag saknar en problematisering av definitionen av arbetslöshet i den här debatten. Är det endast heltidsarbetslösa som ska räknas, eller ska deltidsarbetslösa, och de som studerar (mer eller mindre mot sin vilja) betraktas som arbetslösa? Hur ska förtidspensionärer som helst av allt skulle vilja komma ut i arbetslivet, om än bara för några timmar per vecka, men som då löper förlora sin inkomst från försäkringskassan, hanteras i arbetslöshetsdebatten? Och invandrare som vill bli en del av det nya Sverige, men som förhindras förtjäna sitt uppehälle i avvaktan på Migrationsverkets beslut om de får stanna i landet? Och ungdomar som inte hellre vill något annat än att få arbete och bostad, så att de kan påbörja sitt självständiga vuxenliv?

Arbetslöshet betraktas dessutom som ett temporärt tillstånd, men i dag tenderar allt fler att bli långtidsarbetslösa. Att många går utan jobb kan bidra till att det blir mindre stigmatiserande att vara arbetslös. Samtidigt innebär det en tyngre börda och mer stress för den enskilde när konkurrensen om jobben är så hård Till varje utannonserat jobb är det en lång rad sökande och rekryteringen blir allt mer noggrann. En längre tids arbetslöshet leder ofta till isolering och en känsla av utanförskap. Som arbetslös känner man sig inte efterfrågad, man tappar de sociala kontakterna och upplever inte att man har något meningsfullt att göra med sin tid. Naturligtvis bidrar också den försämrade ekonomin till den oro som många arbetslösa känner.

Nästan aldrig diskuteras det hur det är att vara långtidsarbetslös och tvingas söka jobb dag efter dag. Jag efterlyser undersökningar om hälsomässiga effekter hos arbetslösa till följd av arbetsförmedlingens olika krav har på de arbetslösa. Nu är det ingen som frågar om hur de har det.

Det har gått så långt nu att vissa arbetsgivares syn på att individer som varit arbetslösa mer än sex månader ibland betraktas som icke anställningsbara. Många tror också att äldre är mindre produktiva än yngre. Att arbetsgivare ställer onödigt höga kvalifikationskrav vid tjänstetillsättningar för att höja kompetensen i företaget minskar de äldstas jobbchanser liksom chanserna för utomnordiska medborgare. Jag anser vidare att det bör skapas en statlig instans där människor från andra kulturer kan få hjälp med att få sin formella kompetens bedömd.

Det vi vill, till skillnad från vår regering, betrakta arbetslösa som kompetenta och motiverade människor som inte hellre vill någonting annat än att få arbete och därmed ingå i den sociala gemenskapen, och som faktiskt vill bidra till Sveriges välfärd.

JOACIM STROMBERG är ordförande i Föreningen Aktiv Arbetslöshet som startades av en grupp arbetslösa 1992. Föreningen är kyrkligt och politiskt obunden . Föreningen syfte är att skapa förutsättningar för alla arbetslösa att vara delaktiga samhällsmedbogare, att bli sedda i samhällsdebatten. Målet är att vara en organisation som ger en röst åt arbetslösa och man använder sig mot den rationella synen på arbetslösa som bör piskas till arbete, och tillämpar i stället humanistiska och empatiska värden.

Mer läsning

Annons