Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ambitionerför Idrejobb

Annons

Det som är otillräckligt idag i Idre är skidområden - liftar och backar som tillgodoser dagens moderna skidåkning. Inom ramen för projektet Tre Toppar beräknas 6 000 nya bäddar. På Hemmeråsen planeras att i etapper skapa totalt 10 000 bäddar och ett antal skidbackar i projektet Himmelfjäll. Det finns ytterligare några områden som planeras bebyggas med fritidshus.

Inlägget/Idrefrågan

Som planerna utformats så har en potential på nya arbetstillfällen i storleksordningen 300 - 350 jobb tydliggjorts inom projektet Tre Toppar fullt utbyggt. Med samma beräkningsgrund kan utbyggnaden på Hemmeråsen ha en potential på upp till 500 jobb vid full utbyggnad.

För vår kommun, och framförallt Idreområdet, är detta en mycket omfattande möjlighet och utmaning. Tyvärr har våra planer på en rejäl sysselsättningsökning och utveckling av turismen stoppats på grund av regeringens beslut om att säga nej till projektet "Tre toppar".

Från Älvdalen kommuns sida har vi dock inte för avsikt att av den orsaken släppa våra planer på nya arbetstillfällen. Mot bakgrund av den kunskap och kompetens som finns inom ramen för projektet "Tre toppar" vill nu återuppta arbetet för att utveckla turismen i Idreområdet.

Region Dalarna gav tidigare sitt stöd till projektet "Tre toppar". I en arbetsgrupp som vi nu avser att ta initiativ till så erbjuder vi Region Dalarna en plats. Vi anser att det vore av stort värde om Region Dalarna kunde vara en aktiv partner i vårt viktiga utvecklingsarbete.

För att ytterligare förtydliga bakgrunden till detta brev och det arbete vi nu avser att starta så begär jag företräde för direktionen i Region Dalarna. Det skulle vara en viktig möjlighet för vår kommun att inför hela direktionen tydliggöra våra ambitioner inför framtiden.

MYR HERBERT HALVARSSON,

kommunstyrelsens ordförande

Bild. Vädjar. Myr Herbert Halvarsson vädjar om stöd från Region Dalarna för jobben i Idre.

(ÄL070308-BR-Tret2)

Mer läsning

Annons