Annons
Vidare till dt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Ledare: Sega myndigheter ska sättas under press

Från och med det senaste årsskiftet gäller ny skarpare lagstiftning som syftar till att kommuner ska snabba på sitt beslutsfattande kring bygglov. Fixar inte kommunen det inom de maximala handläggningstiderna väntar ekonomisk kompensation.

Den givna tiden för ett stadsbyggnadskontor att fatta sitt beslut är inom tio veckor för förhandsbesked och lov, samt inom fyra veckor för ärenden som kräver anmälan. Tar det längre tid ska avgiften reduceras för den som söker med 20 procent för varje påbörjad vecka. Behöver anmälan kompletteras förskjuts tidsgränserna.

Riksdagens mål med ändringen i plan- och bygglagen – eller blåslampan på bygglovskontoren – är att hela byggprocessen ska bli effektivare.

Tanken är på alla vis bra. Förutsatt att handläggningen fortsatt håller kvalitet. Det får inte bli så att stressade bygglovsavdelningar gör halvdana utredningar bara för att de ska klara tidsfristen.

Den kommunala bygglovshanteringen är måhända den mest betydelsefulla länken i den kedja som slutligen leder till byggnation. Men där finns också andra länkar.

I dagarna har Justitieombudsmannen, JO, riktat kritik mot Länsstyrelsen i Stockholms län för hur ärenden kring strandskydd har hanterats. Det är hos länsstyrelserna som kommunala beslut om dispens från strandskyddsbestämmelserna kan överprövas.

JO-granskningen visar att länsstyrelsen hade 190 ärenden som kommit in 2018 eller tidigare – hela 20 av dessa hade väntat på avgörande i tre år.

Det är orimligt lång tid. Eller som JO formulerar saken: ”Det är givetvis inte en godtagbar ordning”. Till saken hör att JO tidigare gjort motsvarande granskning och även då funnit att länsstyrelsens handläggning har varit långsam. Uppenbart har inte fallen prioriterats och nödvändiga utredningsresurser satts in.

Nu är ärendena kring strandskyddsdispenser förvisso bara en liten del av alla bygglov. Men precis som för alla övriga som ansöker om bygglov har också dessa rätt att få sin sak prövad med viss ackuratess. Tre år är på tok för långt. Människor får gå i väntans tider alltför länge.

Såväl lagändringen om avgiftsreduceringen som JO-kritiken visar en viktig sak: Närhelst myndigheter är sega är det viktigt att syna detta och att sätta hård press.