Annons
Vidare till dt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Ledare: Nynationalism och fallande tillit gör jubilerande EU svagare än på länge

Den 25 mars fyllde Romfördraget 60 år. Överenskommelsen om att bilda en tullunion lade grunden för dagens EU. Och med den fick Europa ekonomisk tillväxt, tillit och fred, vilket är exceptionellt med tanke på att två världskrig slagit sönder det mesta och ett kallt krig klyvt kontinenten. 

Men vad är EU egentligen idag? Det är inte en stat, men inte heller ett mellanstatligt samarbete, utan någonting däremellan.

Spänningen har ökat mellan viljan till nationell självständighet och lojalt samarbete mellan medlemsländerna. Det har inte minst blivit tydligt med eurokrisen, brexit och den prekära flyktingsituationen. 

En grundpelare i EU är fri rörlighet – men med porösa yttre gränser fungerar det inte. Oenigheten har om hur EU och dess medlemsstater ska hantera migration får fundamenten att gunga.

Protesterna från Ungern och Polen mot flyktingmottagningen och britternas val att lämna unionen blixtbelyser detta.

Förtroendet för politiker och tjänstemän har minskat och utgångspunkten att samarbetspartners är lojala och sanningsenliga har fått sig en törn. 

Tillit kan börja erodera redan när man behöver få den bekräftad. Nationalekonomen Andreas Bergh ställer frågan om tilliten i Europa hotas av ökad migration i den nyutkomna boken Tilliten i EU – vid ett vägskäl (Santérus förlag).

Över hälften av invånarna i de nordiska länderna litar på människor i allmänhet medan bara omkring 15 procent gör det i Ungern och Polen. Tilliten till andra människor verkar grundläggas i unga år och vara robust både på det individuella och nationella planet. 

Bergh påpekar att dagens kriser – och hur EU löser dem – kan komma att påverka yngre generationers tillit till EU. Det kan bli mycket svårt att reparera vid en senare tidpunkt, varför det är angeläget att EU stärker rättsstaten och motverkar ekonomisk och social ojämlikhet.

I en tid där missnöjet och populismen växer är det även lätt att se att lyhördheten mot hemmaopinionen trumfar över lojaliteten för det gemensamma bästa i Europa. Detta undergräver också tilliten till att andra kommer att prioritera EU framför nationen i framtiden.