Annons
Vidare till dt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Länsstyrelsen hoppas på Stora Ensos medverkan vid saneringen i Fredriksberg

En miljösanering av det herrelösa bruket i Fredriksberg rycker allt närmare och nu vill länsstyrelsen ha med sig Stora Enso i projektgruppen som ska leda jobbet där Ludvika kommun, länsstyrelsen och SGU utsetts som huvudman för saneringsprojektet.
Stora Enso kan också få betala på en miljöskuld efter föroreningar som uppkommit efter 1960. Men det stora saneringsprojektet får staten stå för.

– En ansvarsutredning är ett levande dokument och en bedömning av hur länsstyrelsen ser på ansvarsfrågan just nu och ändras vartefter nya uppgifter kommer in eller praxis förändras. Vårt förslag har gått till Stora Enso och Naturvårdsverket och nu kommer de att få tid på sig att läsa igenom den och komma med synpunkter, säger Stina Peterson som handlägger Fredriksbergsfrågan på länsstyrelsen.

Länsstyrelsen vill ha Stora Ensos medverkan trots att man konstaterar att skogsjätten enbart kan ha ett mindre ansvar för kommande åtgärder.

Länsstyrelsen bedömer att Stora Enso har ett medansvar efter de senaste miljödomarna:

"Med vägledning av de prejudicerande domar från Mark- och Miljööverdomstolen som rör ansvarets skälighet bedömer vi att Stora Enso enbart har ett mindre ansvar för åtgärderna"

Stora Enso anses ha ett ansvar då man tog över senaste ägaren Billeruds rättigheter och skyldigheter, inklusive miljöskulder då Stora Kopparberg Bergslag och Billerud fusionerades 1984.

Ny rättspraxis visar att det kan krävas visst begränsat ansvar för miljöförsyndelser efter år 1960. Men den stora föroreningen kommer från kisaska som producerades fram till 1919 och det blir statens ansvar att stå för detta.

När ansvarsutredningen fastställts så kommer den att ingå i underlaget då man söker bidrag till saneringsprojektet hos Naturvårdsverket.

Det har varit en rad verksamheter i Fredriksbergs pappersbruk. Inom området finns synliga tecken på kisaska och höga halter av framför allt arsenik, koppar, zink och bly förekommer inom ett stort område.

Föroreningar, främst i form av metaller och olja, finns inom det före detta industriområdet. Ett flertal metaller har uppmätts i halter över Naturvårdsverkets gränsvärden. Beräkningar har också visat att det är betydande volymer av kisaska, mesa, fyllnadsmassor och oljeförorenad jord som finns upplagrat inom undersökningsområdet. Byggnaderna inom det före detta industriområdet förfaller och innebär i sig en uppenbar risk för människors hälsa.

De tre mesadeponierna innehåller inga höga föroreningshalter, men innebär ändå en risk för människor och djur på grund av det extremt höga pH-värdet som är frätande.

2001 införde länsstyrelsen tillträdesförbud på bruket med anledning av riskerna med de förfallna byggnaderna och de ytligt liggande föroreningarna.

Så här ser länsstyrelsens mål för närvarande ut:

1. Det före detta industriområdet och kringliggande områden med koppling till den historiska verksamheten ska kunna beträdas och nyttjas utan risk för människors hälsa.

2. Marken inom det före detta industriområdet och kringliggande områden ska uppfylla de krav på ekologiska funktioner som den planerade markanvändningen kräver, alternativt ha samma funktion som omkringliggande naturliga områden.

3. Befintliga byggnader skall inte försvåra framtida åtgärder.

4. Föroreningar skall inte spridas till Liälven, vare sig på kort eller lång sikt, i en sådan omfattning att miljön eller människors hälsa kan påverkas.