Annons
Vidare till dt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Länsstyrelsen drar aluminiumjättar till miljööverdomstolen

Länsstyrelsen går till miljööverdomstolen för att få aluminiumjättarna att undersöka markföroreningar i Månsbo i Avesta.

Kubikenborg Aluminium, Kubal, och Stena Aluminium vann i första instans i mark- och miljödomstolen i Nacka tingsrätt och skulle därmed ha sluppit länsstyrelsens åläggande om att genomföra miljötekniska markundersökningar av föroreningarna efter aluminiumtillverkningen i Avesta.

"Av de provtagningar och analyser av markföroreningar som tidigare utförts går att dra slutsatsen att de föroreningar som kan ha uppkommit på grund av sekundäraluminiumtillverkningen är inte av den art att det kan föranleda krav på efterbehandling. Kvaravarande förorenongar torde härröra näst intill uteslutande från primärtillverkningen som upphörde före år 1969, skrev domstolen i sitt beslut.

Denna tillverkning upphörde för Kubals del 1964 och för Stena 1964 och var avslutat före den lagstiftning som trädde i kraft 1969

Länsstyrelsen överklagar till mark och miljööverdomstolen begär prövningstillstånd.

– Länsstyrelsen finner att det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som mark- och miljödomstolen kommit till.

– Mark- och miljödomstolen lägger stor vikt vid skillnaderna mellan primär och sekundär framställning och verkar mena att den sekundära aluminiumtillverkningen varit i princip emissionsfri. Länsstyrelsen framhåller att den sekundära aluminiumframställningen – som till största delen bedrivits efter den 30 juni 1969 – inbegrep omsmältning av aluminiumskrot och torde ha gett upphov till stora mängder föroreningar, såsom diverse bortsorterat skrot, stoft, slagg och skrubbervatten. Avseende föroreningstyper handlar det sannolikt om dioxiner, tungmetaller, PAH, lösningsmedel och alifater. Man vet också att verksamhetsområdet till stor del fyllts ut och schaktats om, vilket talar för att stora mängder av de föroreningar som uppkommit inom fastigheten under tiden för den sekundära aluminiumframställningen också finns kvar där, skriver länsstyrelsen i sitt överklagande där syfter beskrivs som att de kräver att bolagen utreder men att det i sig inte har något med frågan om eventuella efterbehandlingskrav att göra.

Månsbobjektet har tilldelats högsta riskklass, trots en mindre efterbehandlingsåtgärd enligt den nationella Metodik för Inventering av Förorenade Områden, MIFO som tagits fram av naturvårdsverket.