Annons
Vidare till dt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Kvicksilverutsläppen halverade

Dalarna har sex anläggningar som släpper ut kvicksilver till luften och de samlade utsläppen har minskat från 49 till 21 kilo mellan 2011 och 2012 visar Naturvårdsverkets databas.
Nordens värsting heter dock Outokumpu Torneå vars utsläpp på 340 kilo ifrågasätts av svenska myndigheter.

2011 hade Sverige nio företag som släppte ut mer än tio kilo, och 2012 fanns sex kvar på den listan.

2011 släppte Ovako Bar i Smedjebacken ut näst mest kvicksilver till luft i Sverige och 2011 finns man inte längre med på listan över de verksamheter som släpper ut mer än tio kilo kvicksilver. Utsläppen är en tredjedel av vad de var året innan.

Outokumpu i Avesta som fanns på plats fyra 2011 halverade utsläppen till tio kilo och finns därmed kvar på listan över de anläggningar som släpper ut mer än tio kilo.

I både Ovako och Outokumpus fall finns det ett samband konjunktursvängningarna men också medvetet arbete med att inte få in kvicksilveravfall i stålugnarna när man smälter skrot.

Ovako i Smedjebacken håller också på att investera i ett nytt rökgasreningsfilter som får ny teknik och kommer att kunna uppfylla det krav som 2016 införs med krav på bästa teknik för att få bort dioxinerna enligt EU:s industriutsläppsdirektiv. Utsläppen av stoft från ljusbågsugnen minskar från upp till 15 ton per år till cirka tre ton och dioxinerna från 1,2 gram per år till 0,5 gram.

Bolidens Rönnskärsverken i Skelleftehamn har under många år legat i topp vad gäller kvicksilverutsläpp i Sverige. 33 kilo gick ut i luften från smältverket år 2011 och 2012.

Petra Hagström som är handläggare av kvicksilverfrågor på Naturvårdsverket anser inte att det är farligt för närboende att andas in luften från anläggningen. Dels för att kvicksilvret som sprids från skorstenarna ofta driver iväg hundratals mil.

Ett halv ton kvicksilver släpps ut i Sverige årligen. Mycket av det blåser i väg till andra länder. I stället får vi i Sverige in ett nedfall från omvärlden på fyra ton. 90 procent av kvicksilvret som faller ned i Sverige är globalt.

Nordens värsta kvicksilverförorenare är finska Outokumpu i Torneå nära den svenska gränsen.

Utsläppssiffror för 2011 visar att Torneåverkens utsläpp av kvicksilver till luft, 232 kilo, är den utan jämförelse största punktkällan i Norden. I Europa är Torneåutsläppet det 15:e största.

Och i Torneå har finska miljömyndigheter, trots svenska protester, fått en ny miljödom som tillåter Torneåverken att släppa ut 340 kilo kvicksilver per år vid maxproduktion.

Svenska naturvårdsverket har jämfört Torneåverkens rapporterade utsläpp av kvicksilver per producerat ton stål som var 230 milligram 2011 med Outokumpus i Avesta på 47 milligram.

Svenska Havs och Vattenmyndigheten och Naturvårdsverket har ifrågasatt Outokumpus finska utsläpp och hänvisar till svenska erfarenheter och anser i sitt överklagande att utsläppet av kvicksilver får vara högst 20 milligram per ton producerat stål och sammanlagt högst 40 kilo kvicksilver per år.

I januari beslutade FN om en ny konvention, Minamatakonventionen. Sverige har varit ett av de mest drivande länderna för att få fram ett internationellt samarbete för att minska kvicksilvrets miljöpåverkan.

– Det har varit en lång men också viktig process, säger Petra Hagström som varit med i den svenska förhandlingsdelegationen:

– Vi har gjort mycket i Sverige för att minska både utsläpp och användning av kvicksilver men halterna är fortfarande för höga i miljön. Utsläpp från andra länder måste minska för att halterna i exempelvis fisk ska kunna minska på sikt.

Konventionen är viktig för att Sverige ska kunna nå miljömålet giftfri miljö eftersom kvicksilver är ett av de allra farligaste miljögifterna och utgör ett hot både mot miljön och mot människors hälsa.

De flesta produkter som fortfarande innehåller kvicksilver, till exempel batterier, lampor, termometrar och andra mätinstrument, ska fasas ut till 2020 enligt konventionen. I Sverige och EU är kvicksilver i dessa produkter redan förbjudet och nu kommer de att försvinna i andra delar av världen också.