Annons
Vidare till dt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Kubikenborg vill inte betala för giftundersökning i Avesta

Bolagen har av länsstyrelsen ålagts att kartlägga föroreningssituationen enligt Narurvårdsverkets MIFO-modell.

På fastigheterna Månsbo 2:1 och 2:2 tillverkades aluminium mellan 1934-1992. En historisk kartläggning av fabriken genomfördes år 2000 och länsstyrelsen genomförde under 2006 en inventering och industriområdet tilldelades då riskklass 1, dvs. mycket stor risk för människors hälsa och miljön.

Kubikenborg Aluminum och Stena har hela tiden hävdat att de inte har något ansvar för föroreningar då metalltillverkningen som ledde till föroreningar upphörde 1964, alltså fem år innan lagstiftningen ändrades 1969 och vill inte betala för markundersökningen som länsstyrelsen ålagt dem.

Metalltillverkningen mellan 1971-1976 bedrevs av Aktiebolaget Svenska Aluminiumkompaniet och Gränges Aluminium AB var av sådan art att den inte kan ha genererat någon förorening av vare sig mark eller vatten hävdar Kubikenborg. Men länsstyrelsen håller inte med om denna bedömning utan har kommit fram till att verksamheten kan ha förorenat marken.

Länsstyrelsens bedömning är att förorening av mark har fortsatt även efter det att den primära aluminiumtillverkningen upphörde 1965. Tippmassor har lagts ut mellan åren 1934-1957 och då området inte har varit asfalterat har utlakning skett under många år och pågår fortfarande.

1958 och några år framöver tippades avfallsmassor på Gubbmossen i Skogsbo, en tipp som stängdes 1964. Aluminiumverkets avfall på Karlslundstippen är idag ett av de största miljöproblemen i Avesta.

En utredning som Avesta kommun beställde 1991 visade förhöjda halter av fluorid, salter och cyanid på fabriksområdet. Gotthard Aluminium undersökningar samma år visade hög halt av cyanid samt förhöjda kopparhalter.

Anläggningen släppte också ut stoft innehållande bland annat metaller, dioxin, PAH:er genom anläggningens skorstenar samt skrubbervatten direkt till Dalälven under metalltillverkningen efter lagändringen 1969.

"Då man hanterat stora volymer eldningsolja inom fabriksområdet och sannolikt en del läckage och spill skett kring cisterner och oljeledningar kan marken på sina ställen vara oljeförorenad. Mot bakgrund av detta bedömer Länsstyrelsen att både primära och sekundära aluminiumtillverkningen har bidragit till omfattande miljöpåverkan."

Kubikenborg har nu överklagat beslutet till miljödomstolen vid Nacka tingsrätt.