Annons
Vidare till dt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

KRÖNIKA: Nu bör bidragen stramas åt

Sedan sommaren har antalet asylsökande ökat från cirka 2000 till över 9000 i veckan. En migrationsrutt från Turkiet, via Balkan till Tyskland och Danmark är etablerad.

Sedan sommaren har antalet asylsökande ökat från cirka 2000 till över 9000 i veckan. En migrationsrutt från Turkiet, via Balkan till Tyskland och Danmark är etablerad.

I Migrationsverkets oktoberprognos är huvudscenariot 160000 asylsökande i år och 135000 nästa år.

Statens kostnader för migration och integration väntas öka till ungefär 70 miljarder nästa år, jämfört med budgeterade 40.

Politikerna har nu tre alternativ.

Det första är att låta kostnaderna rulla på. Rent ekonomiskt kan Sverige bära denna kortsiktiga kostnadsökning, men politiskt är kostnadsnivåerna inte hållbara på grund av de skattehöjningar eller nedskärningar som skulle krävas.

Det andra alternativet är att strama åt flyktingpolitiken för att minska antalet asylsökande.

Om man vill reducera minska antalet rejält skulle det kräva regelförändringar som förutom att vara inhumana skulle bryta mot Sveriges internationella åtaganden i EU och FN.

De förslag som kommit fram i debatten handlar i stället om att ändra kringregler för att göra Sverige mindre attraktivt som asylland, till exempel genom tillfälliga uppehållstillstånd och hårdare villkor för anhöriginvandring.

Även sådana regeländringar medför dock mänskliga kostnader: splittrade familjer och människor som utvisas från Sverige efter att ha bott här i flera år och rotat sig.

Det tredje alternativet, som jag förespråkar, är att effektivisera mottagandet och minska bidragen till nyanlända.

Politikomläggningen bör bygga på en grundläggande insikt: Det är bättre att bo i Sverige med relativt låg levnadsstandard än att bo i krigets Syrien eller i ett flyktingläger i Jordanien.

Några heliga kor skulle behöva slaktas och svenskarna tvingas acceptera större klyftor i samhället.

Flera ersättningssystem bygger redan i dag på principen att ersättningen är högre för den som bott och betalat skatt i Sverige.

Full garantipension utgår till den som bott i Sverige i minst 40 arbetsföra år. Den som inte har rätt till garantipension får i stället äldreförsörjningsstöd, som är lägre.

Socialbidraget skulle kunna göras om efter samma princip och etableringsersättningen, som flyktingar får de första två åren efter att de fått uppehållstillstånd, skulle kunna ersättas med studielån till den som läser svenska för invandrare, SFI.

Flyktingar bör dessutom hänvisas till att hitta sitt eget boende efter beviljat uppehållstillstånd.

Redan i dag ordnar 85 procent av flyktingarna sitt eget boende. De flesta är inte så intresserade av att inhysas i Västerbottens inland.

Migrationsöverenskommelsen mellan innehöll inslag av alla tre handlingsalternativen. Mest det första, skulle cynikern kanske säga.

Nu är det dags för politikerna att visa handlingskraft och göra det de är valda till: fatta svåra beslut och göra svåra avvägningar.