Annons
Vidare till dt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Kritiska revisorer vill se förändring

– Vår bedömning är därmed att verksamhet inte har bedrivits i enlighet med det lagstadgade begreppet God ekonomisk hushållning.
Den bredsidan levererar kommunens revisorer efter att ha granskat fjolårets verksamhet och redovisning.

Till rådag på allt har kommunen inte ens upprättat och behandlat årsredovisningen inom den i lagstiftningen fastställda tiden.

Enligt den ska allt vara klappat och klart den 15 april. Men första den 14 maj behandlade kommunstyrelsen årsredovisningen och kommunfullmäktige tar upp frågan först nästa måndag!

Kommunalrådet Bengt-Åke Rehn hade i går ännu inte sett revisorsrapporten, men har inga invändningar mot kritiken.

– Ja, jag vet att vi är sena i år. Det beror på att vi har mycket nytt folk i förvaltningen, säger han.

De kommunala revisorerna Christina Tomth, Morgan Gustafsson, Susanna Halén, Bernt Hägg, Bengt Nordin, Mats Leijon och Torbjörn Carlsson är inte nådiga i sina omdömen.

De konstaterar att kommunen visserligen uppfyllde de ekonomiska balanskraven. Totalt blev det, som tidningen tidigare berättat, ett plus på 22,7 miljoner kronor för 2012.

Men det man framför allt pekar på är att tre av nämnderna, socialnämnden, för- och grundskolenämnden och tekniska nämnden, redovisar ett underskott på tillsammans 31,6 miljoner kronor.

Värst är socialnämnden med ett under skott på 20 miljoner kronor.

Också pwc:s "yrkesrevisorer" Helena Carlsson, Monica Persson och Hans Gåsste är starkt kritiska inte minst till att en del nämnder redovisar så stort underskott:

– Vi vill påtala vikten av att nämnderna anpassar verksamheten efter tilldelade budgetramar.

– Vi vill samtidigt poängtera att verksamheter som ska bedrivas behöver tilldelas budgetmedel.

Dessutom tycker både lekmanna- och yrkesrevisorer att det finns en del otydligheter vad gäller målstyrningen och anser att målprocessen måste kopplas bättre till budgetprocessen.

Även här är kommunalrådet införstådd med kritiken.

– Vi är medvetna om den saken och vi har börjat satt in åtgärder för att komma tillrätta med problemen, säger han.

Pwc:s revisorer är också fundersamma kring kommunens köp av ishallen. Man saknar en bättre konsekvensbeskrivning av ishallsövertagandet. Detta inte minst med tanke på kommunens ambitioner att avyttra fritidsanläggningar.

Här hugger dock revisorerna lite grand i sten. Frågan om ishallens övertagande beslutades som bekant först i år och har därmed egentligen inget med årsredovisningen för 2012 att skaffa.