Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kommunen överklagar länsrättens beslut

Annons

Nu yrkar Malungs kommun i sitt överklagande i första hand på att kammarrätten undanröjer länsrättens dom och att man fastställer Malungs kommunfullmäktiges beslut från den 19 juni förra året då länsrätten borde ha avvisat det överklagande som kom in för att det var för sent inkommet.

I andra hand yrkar kommunen att kammarrätten undanröjer länsrättens dom eftersom man anser att domslutet är felaktigt i sak. När man nu begär prövningstillstånd i kammarrätten gör kommunen detta för att bland annat få frågan prövad i en högre instans.

Det var kommunfullmäktigeledamoten Lars Nilsson (kd) som överklagade kommunfullmäktiges beslut till länsrätten då han ansåg att man fattat ett beslut i fullmäktige som stred mot kommunballagen. Och länsrätten gav honom rätt och länsrätten menade att beslutet inte hade tillkommit i laga ordning och länsrätten menade också att kommunfullmäktigebeslutet strider mot kommunballagen och att det som beslutades inte är någon kommunal angelägenhet.

Men i det fallet har Malungs kommun en helt annan uppfattning. Kommunen menar att det principbeslut som fattades 2005 innebar att man skulle göra en strukturplanförändring när det gäller kvarteret Fällen bland annat för att det fanns för många tomma lägenheter. Detta beslut vann också laga kraft. Det är också viktigt att påpeka att Malungs kommun inte kommer att driva någon hotellrörelse utan att detta Är andra aktörer som gör. Och det är också Malungshem AB som hyr ut lokalerna där hotellverksamheten skall drivas.

Kommunen skriver också i sin överklagan att det efter en genomgång av länsrättens beslut är svårt att utläsa vad länsrätten egentligen prövat.

Och i sin överklagan kräver nu Malungs kommun att kammarrätten upphäver länsrättens beslut och att man fastställer det beslut som fattades i Malungs kommunfullmäktige i juni förra året.

Vad beträffar hotellbygget är detta långt framskridet och en invigning av det nya hotellet i kvarteret Fällen beräknas någon gång under oktober månad. Och oavsett besluten i länsrätt och kammarrätt kommer Malungs kommun att fullfölja hotellbygget.

Mer läsning

Annons