Annons
Vidare till dt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Joakim Storck (C) svarar om butiksdöden i Falun: "Centrum upplevs som otillgängligt"

Artikel 2 av 2
Butiksdöden i Falun 2019
Visa alla artiklar

Butiksdöden har aktualiserats när flera butiker i centrala Falun av olika skäl har tvingats stänga den senaste tiden. Dalademokraten har gjort en serie artiklar och Jens Runnberg ryter till på ledarplats 16/7 och uppmanar oss politiker att ta situationen på allvar: Negligera inte problemet, och låtsas inte att det finns en politisk enighet, det stämmer ju inte, är hans budskap och pekar på trafikfrågorna. Och det har han ju rätt i.

Det finns som jag uppfattar det en politisk enighet i Falun om att stadskärnan ska vara levande och att centrumhandeln ska värnas. Däremot har det inte rått enighet om problembeskrivningen, och därmed inte om färdriktningen, framför allt när det gäller trafiken.

Jag uppfattar att det handlar om en kamp mellan två verklighetsuppfattningar: På ena sidan finns de som har bilden av ett centrum där det finns svårigheter att hantera men där det mesta trots allt går åt rätt håll, och på andra sidan finns de som har bilden av ett centrum i kris och förfall där det mesta går åt fel håll.

Jag tillhör dem som anser att utgångsläget är bra. Samtidigt är jag väl medveten om de svårigheter som centrumhandeln står inför.

Handeln i Falu centrum har hittills klarat sig relativt bra trots att utmaningar sannerligen inte har saknats de senaste åren. Etableringen av IKEA och Norra Backa i Borlänge har helt klart påverkat. Ökad trängsel i trafiken i och omkring centrala Falun påverkar också. Centrum upplevs som otillgängligt.

Falun är en kommun i tillväxt med en växande befolkning. Det orsakar ibland problem men är mest positivt. Kommunens näringslivsenhet beskriver att det är ett större tryck än på många år från företag som vill etablera sig i Falun. Falun är en tillväxtort vilket vi ska vara glada för. Kommuner utan befolkningsökning drabbas hårdare av det mesta, inklusive av butiksdöden.

I landet som helhet försvann 5000 fysiska butiker mellan 2011 och 2017. Fram till 2030 väntas ytterligare 11000 försvinna, enligt branschorganisationen Svensk Handel. Butiksdöden är ett faktum och det drabbar hala landet. Falun är inget undantag.

Det räcker inte med ett högt etableringstryck, företag som etablerar sig måste överleva också. Butiker i centrum måste kunna hävda sig i konkurrensen oavsett om de är nyetablerade eller om de har funnits länge. Det kombinerade trycket av externhandel och näthandel innebär att konkurrensen hårdnar. Mycket handlar om läge och tillgänglighet.

Det fysiska läget är viktigare än någonsin. Därför måste kommunen och fastighetsägarna tillsammans se till att tillgängligheten blir så bra som möjligt. Det gäller både tillgänglighet till fots i gaturummet och i själva fastigheterna, men också tillgänglighet med bil genom trafikföring och närhet till parkeringar.

Och det är framför allt här som problembeskrivningen hittills har gått isär så till den grad att oenigheten lyfts fram som ett problem i centrumstrategin.

Faktum är att kunderna till övervägande del kommer med bil, och tillgängligheten med bil har stor påverkan på centrumhandelns konkurrenskraft. Därmed måste kundernas upplevelse av en negativ trafik- och parkeringssituation tas på allvar.

Det är helt rätt att jobba för ett trevligt, promenad- och cykelvänligt centrum där mjuka värden tas tillvara. Men för butikerna så kan det i längden inte uppväga bristande tillgänglighet med bil. Personligen tror jag att en kombinationen av att världsarvets värden tas bättre tillvara i centrum, och god tillgänglighet för alla trafikslag, är ett vinnande koncept.

Joakim Storck (C)

Kommunstyrelsen ordförande Falun

Svar direkt

Storcks förslag om bättre tillgänglighet för alla trafikslag låter förnuftigt. Jag håller också med om att det fysiska läget är viktigare än någonsin.

Falu centrum är i grunden attraktivt, med sin vattenkontakt och fina kulturmiljöer. Men om detta med att saker och ting går åt rätt håll och att Falun "hittills klarat sig relativt bra" är vi inte överens.

Det blir upp till Storck att i höst visa sådana planer att han kan påstå att det kommer att gå åt rätt håll. Och Falun har ju de facto klarat sig sämst i Sverige 2007-2017 vad gäller antal anställda i handeln.

Jens Runnberg