Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Jens Runnberg: Det värsta med chefsfiaskot är dimridåerna för oss som får betala alltihop

Artikel 25 av 30
Chefskarusellen i Falu kommun
Visa alla artiklar

Annons

När en av Faluns största arbetsgivare med nära 4500 anställda förlorar fyra av de absolut högsta cheferna på ett bräde är det en offentlig angelägenhet bara på dessa meriter.

När arbetsgivaren dessutom är den politiskt styrda Falu kommun och chefernas löner betalas av skattebetalarna är det närmast en plikt att titta närmare på vad som har hänt.

Det var rätt av kommunstyrelsen att beställa en utredning från en oberoende part, för chefernas versioner i offentligheten har varit både vilseledande och motstridiga.

Pwc:s granskning, Utredning av händelser kring ett visselblåsarärende och personaluppsägningar, är nu klar. Det är ett gediget arbete som beskriver hur rådhuset i Falun fungerat djupt dysfunktionellt på den högsta chefsnivån och i relationerna mellan toppchefer och politiker.

Under augusti-november 2017 slutade kommundirektören, förvaltningschefen, kommunikationschefen och HR-chefen (det som förr hette personalchef).

De hade naturligtvis haft tjänstemannaansvaret för och praktiskt beslutat om förvaltningsprocesser med tusentals personaltimmar nedplöjda; att de alla fyra samtidigt slutade kostade därför skattebetalarna inte bara löner och rekryteringar. Kommunen tappade även tempo i organisationsutvecklingen och inarbetad kunskap.

Falu kommun, och ytterst vi som finansierar den, har utan tvekan förlorat miljontals kronor på den så kallade chefskarusellen.

Vad var det då som hände och vem bär ansvaret?

Jag skulle säga att det var ett enormt utrymme för inbördes intriger som fick breda ut sig.

Kommunstyrelsens ordförande Susanne Norberg (S).

Till detta ska läggas kommunstyrelsens (S) brist på insikt om att motsättningarna hade potential att utvecklas så allvarligt att extraordinära åtgärder behövde sättas in för att se till att det värsta inte hände.

I stället fick det värsta hända.

Alla i härvan slutade.

Det är både hopplöst och poänglöst att dyka ned i enskildheter i det mycket långa förloppet, som i Pwc:s så kallade övergripande tidslinje, har sin början i interna uppföljningar av upphandlingsskandalen med Peab i centrum under 2011.

I fall efter fall tecknas en bild av att toppcheferna tar interna granskningsprocesser personligt, och att dessa sätts i gång för att intrigera bort dem, ställa dem i en intern dålig dager och – ännu allvarligare – att begångna fel kommer till allmänhetens kännedom.

Stadshuset framstår som en bikupa som surrade av "office politics", det vill säga interna dragkamper om vem som skulle sätta agendan, vem som skulle peka ut färdriktningen för framtiden, vem som skulle tilldelas resurser för sina egna hjärtefrågor och vem som skulle få stå i solen i Falu kommuns officiella berättelse om den egna förträffligheten.

Och som alltid i organisationsprocesser som präglas av intriger i "office politics" hamnar uppdragsgivarna, medborgare och skattebetalares önskningar om en välskött kommun med utmärkta kärnverksamheter, långt ned i drivkrafterna för agerandet.

De här cheferna verkar synnerligen upptagna av hur de framstår i offentligheten och riktar ändå väldig energi åt rena maktfrågor visavi chefskollegorna.

Borde Falun prioritera mjuka frågor som personalvård? Eller är det viktigare med IT och big data för att förbättra processerna för medborgare, trafik och kommunal service?

Framtiden blir inte en fråga om politiska beslut. Den blir en fråga om topptjänstemän med egen agenda.

Gamla oförrätter, upplevd mobbing, föreställningar om att nekas tillträde till maktfora där de egentligen förtjänar att sitta med, att Falu kommun uppfattas som ett föredöme i Sverige och åker runt och föreläser om hur innovativa problemlösningsmetoder som tillämpas – den typen av perspektiv löser ut samarbetsproblemen.

Bristen på professionalitet är anslående. Det finns en genomgående brist på förmåga att skilja på sak och person.

När det sedan inte går längre; när de inbördes chefsrelationerna upplevs som så ohållbara att HR-chef, kommunikationschef och förvaltningschef säger upp sig för att de inte står ut med kommundirektören, så spelas inte direkt med öppna kort i förhållande till allmänheten.

Då ska en bild sättas.
I själva verket handlar strömhoppet av toppchefer om att de drömt om att starta egna företag och nu ska realisera sina drömmar. Alla samtidigt!

Förvaltningschefen medger visserligen att hon tidvis mått dåligt på jobbet, konstigt vore det annars; hon hade någon månad tidigare blivit sjukskriven som en följd av att hon upplevt sig mobbad av en oppositionspolitiker – men så förklaras inte att de tre säger upp sig.

Vad befriande det hade varit om någon sagt vad de kände, där i augusti.

"Vi upplever oss svartmålade av kommundirektören. Vi får inte stöd för våra hjärtefrågor, han intrigerar mot oss med skenprocesser som han initierat för att komma åt oss och en av oss tycker det är fel att han får inte sitta med i ledningsgruppen och att han trots sina 80-timmarsveckor på jobbet inte får tillåtelse att ha bisysslor åt andra uppdragsgivare. Vi står inte ut längre."

Det hade ju varit sant ur deras perspektiv. Men så var det naturligtvis ingen som sade.

Arbetsgivarrollen hade politikerna i kommunstyrelsen. Ordföranden Susanne Norberg (S) har tusentals gånger frågat sig vad hon kunnat gjort annorlunda. Hon räknar upp erbjudanden om stöd, om extern hjälp, kommunikation och genomförda enskilda möten.

Det fungerade inte.

Det visar i sig att insatserna för att lösa upp samarbetsproblemen varit otillräckliga och att insikten om vad krisen kunde leda till saknades.

Norberg borde ha köpt ut någon, gjort rockader, förtydligat ansvarsområden, följt upp strategibeslut, beordrat närvaro i professionell konfliktlösning - kort sagt bevakat kommuninvånarnas intressen i sitt dysfunktionella rådhus.

Hon gjorde inte detta.

Norberg bär det yttersta ansvaret.

Susanne Norbergs  (S) ledningskapacitet i arbetsgivarrollen räckte inte till.

Annons