Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Järnväg klarar inte tåg från gruvor

Trafikverket ger besked i en ny rapport: Järnvägsnätet kommer inte att ha tillräcklig bärighet för att klara gruvtransporterna från de nyöppnade gruvorna i närheten av Ludvika vare sig till hamnen i Oxelösund eller till Gävle när de återstartas 2015-2016.

Annons

I förra veckan lade Trafikverkets ställföreträdande generaldirektör Lena Erixon fram sin rapport.

För Ludvikagruvorna konstateras att planerna är att det ska gå sex tåg/dygn i vardera riktningen från och till gruvorna i området runt Grängesberg och Ludvika. En trolig väg för tågtransporterna är Skeppmora–Ludvika–Fagersta–Storvik–Gävle respektive Grängesberg–Ställdalen–Frövi–Eskilstuna–Oxelösund.

"Flera av sträckorna kommer att bli hårt belastade även utan gruvtrafik. Eftersom planerna inte innehåller några åtgärder längs berörda sträckor, kommer den nya gruvtrafiken att medföra att tågsystemet blir överbelastat på flera sträckor.

"Det kommer att innebära stora kapacitetsproblem redan 2015, och det krävs åtgärder fram till 2025. Utan åtgärder blir det också påtagliga försämringar för annan trafik."

"Järnvägsnätet kommer inte att ha tillräcklig bärighet för att klara gruvtransporterna från de nyöppnade gruvorna i närheten av Ludvika. Det krävs därför ökad bärighet för gruvtransporter i Bergslagen."

För Grängesberg ser hotbilden ut så här:

"Inte möjligt att klara gruvtransporter från Grängesberg/Ludvika mot Oxelösund. Den relativt stora trafikökningen inom Region Öst kommer att medföra stora kapacitetsproblem på flera sträckor. Framför allt gäller det delarna Ställdalen (Kopparberg)–Frövi (Örebro) och delar av sträckan Arboga–Eskilstuna–Flen.

För Ludvikagruvorna:

"Inte möjligt att klara gruvtransporter från Grängesberg/Ludvika mot Gävle. Det är ännu inte klarlagt vilken hamn som är mest aktuell för den nya gruvtrafiken i Bergslagen. Ett alternativ är att transportera malmen till Gävle hamn med tåg. Detta alternativ skulle medföra stora kapacitetsproblem längs hela sträckan."

Trafikverkets ställföreträdande generaldirektör Lena Erixon ska efter remissomgången under hela mars månad lägga fram ett förslag på vad som kan förbättras i det befintliga systemet, vad som kan utvecklas på kortare sikt till år 2025, och vilka möjligheter som finns på längre sikt till år 2050. Kapacitetsutredningen i sin helhet ska redovisas för regeringen senast den 30 april.

Annons