Annons
Vidare till dt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Ja till gruvbrytning, men...

Länsstyrelsen säger ja till gruvdrift i Grängesberg.

Men då måste Grängesberg Iron begränsa brytningen så att "påverkan genom sättningar och markrörelser inte blir så omfattande att järnväg, väg och övriga samhällsfunktioner skadas eller behöver flyttas inom brytningstiden. Det betyder att gruvan inte får skada Spendrups anläggningar och att driften inte kommer att pågå längre än 10-16 år om inte bolaget då kan betala en flytt av Grängesberg.
Och när gruvan är utbruten enligt ansökan, om 10-16 år enligt länsstyrelsens bedömning och en ansökan om en fortsättning av gruvan in under Grängesbergs samhälle kommer så kommer det att bli ännu tuffare för Grängesberg Iron.
– Det går att starta gruvdriften igen om den kan ske utan att bostäder, näringsliv och infrastruktur påverkas negativt, säger Charlotte Lindkvist, geovetare och miljöskyddshandläggare på länsstyrelsen Dalarna.
För att ge tillåtelse till en ansökan från Grängesberg Iron AB om att börja bryta malm på nytt i gruvorna måste Bergsstaten avväga mellan olika allmänna och enskilda intressen. Här väger Länsstyrelsens yttrande tungt.
– Om Bergsstaten tar hänsyn till de omständigheter som vi lyfter fram i vårt yttrande så är vi positiva till förslaget om en nystart av gruvan, säger Charlotte Lindkvist.
– Till exempel får inte sättningar och markrörelser vara så stora att bostäder, järnvägen eller vägar måste flyttas. Och järnvägen är av riksintresse som transportled och måste fungera, säger Charlotte Lindkvist.
Grängesberg Iron måste alltså använda brytningstekniker som stabiliserar markrörelser.
Detta i sin tur kräver mätningar från det man börjar pumpa ur gruvan och uppstår skador är "bolaget skyldiga att ersätta och bekosta dessa". Mätprogrammet anser länsstyrelsen ska göras i samråd med berörda parter, bland annat Ludvika kommun, Spendrups och länsstyrelsen.
Länsstyrelsen konstaterar att bolaget sökt tillstånd för en brytningstid på 16 år och bolaget själva kommit fram till att järnvägen som är vital för Sverige kan komma att påverkas redan efter 10-16 år. Skador på järnväg eller riksväg 50 får inte inträffa och Trafikverket har framhållit sättningar kan leda till urspårningar. Länstyrelsen förutsätter att ett kommande tillstånd sätter sådana villkor att skador inte uppstår.
Blir det sedan tal om fortsatt gruvdrift så lyfter länsstyrelsen redan nu frågan flytt av järnväg, riksväg, bostäder, Grängesbergs centrum, östra Grängesberg, och förlusten riksintresset Stora Hagen:
"Om bolaget sedan vill ansöka om fortsatt bearbetningskoncession måste konsekvenser och kostnader för eventuell flytt av järnväg, väg och övriga samhällsfunktioner utredas. Det finns inga skyldigheter för stat och kommun att bidra till finansieringen av en sådan flytt. Kostnaden för en omfattande omlokalisering kan visa sig vara av sådan storlek att fortsatt gruvdrift inte bedöms som ekonomiskt möjlig", heter det i beslutet.
Efter den ansökan om bearbetningskoncessionen som nu ska prövas och godkänns av Bergmästaren är nästa steg en omfattande miljöprövning i mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt.