Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ja till 83 av 115 vindkraftverk i Svartnäs

/
  • Inom de rödstreckade områdena i Bergvik Skogs Svartnäsprojekt tillåter länsstyrelsen bygget av 83 vindkraftverk på upp till 180 meters höjd men planerna stoppas i flera områden inom den gråmarkerade linjen.

I dag beslutade Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation att Faluföretaget Bergvik Skog AB får sätta upp 83 vindkraftverk i Svartnäsområdet utanför Falun.
Planer på utbyggnaden på tre berg runt Svartnäs har därmed stoppats.

Annons

Företaget ansökte om att få sätta upp 115 vindkraftverk i området, men så många blir det inte. Efter att ha tagit hänsyn till flera olika yttranden beslutade länsstyrelsens miljöprövningsdelegation att det blir 83 vindkraftverk på delområdena Mörtåsen, Hynsbacken, Enviksberget, Räkenberget och Ånglarna med tillhörande fundament, tillfartsvägar, transformatorstationer och ledningar.

Därmed har länsstyrelsen stoppat utbyggnad på Båtpersberget och Spaksjöberget söder och nordväst om byn Svartnäs.

Spaksjöberget ingår inte i riksintresseområdet för vindbruk och ingår inte heller i kommunens intresseområde. Åtskilliga hus runt svartnäs skulle ha störts av både buller och skuggning.

Båtpersberget ligger inom riksintresseområde för vindbruk men länsstyrelsen konstaterar att Svartnäs samhälle påtagligt skulle påverkas och dessutom låg tio av de planerade verken inom totalförsvarets riksintresse. Bergvik Skog ville ha saken prövad, vad väger tynsgt försvaret eller riksintresset av vindkraften?

"Efter en avvägning mellan olika intressen finner Miljöprövningsdelegationen att tillstånd inte ska meddelas i delområdet Båtpersberget".

Tidigare har kommunen sagt nej till utbyggnad på Himmelsberget väster om Svartnäs vilket Bergvik Skog accepterade och drog tillbaka ansökan för detta berg men man ville förtäta på övriga berg i stället.

Områdena norr om Svartnäs, Mörtåsen och Hynsbacken begränsas utbyggnaden något till den västra delen inom Hynsbacken och till berget Mörtåsen.

I området Enviksberget, Räkenberget och Ånglarna skulle Ryssjön och Långfäbodarna få förhöjda bullervärden. Bolaget måste justera placeringen av de närmaste vindkraftverken för att klara villkoren. Men i huvudsak så väger riksintresse för vindbruk tungt här.

Tillståndet för de 83 vindkraftverken gäller för 35 år.

I pressmeddelandet säger länsstyrelsen att flera negativa synpunkter har kommit in när det gäller vindkraftverken. Bland annat har röster höjts för att fåglar kan skadas. Boende i området oroas av att ljudet och varningsljusen från vindkraftverken ska störa. Andra som har lämnat sina yttranden tycker att det är synd att förstöra naturen med ett industrilandskap.

Men de miljömässiga fördelarna överväger nackdelarna bedömer länsstyrelsen.
– Vi har lyssnat mycket på synpunkterna i Svartnäs. Det här är en stor utbyggnad och vi har gjort en avvägning mellan olika intressen så gått det nu går. Vi hoppas att vi har gjort sådana avvägningar att det mesta håller i en överprövning i miljödomstolen för det räknar vi med, säger Alf Turesson, miljösakkunnig i miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Dalarna.

– Riksdagen har beslutat att vi ska öka den förnybara energin i Sverige. Målet är att hälften av energianvändningen ska vara förnybar till år 2020. Det här är ett led i att uppfylla de regionala och nationella miljömålen, säger Inger Svanström, ordförande i Länsstyrelsen Dalarnas Miljöprövningsdelegation.

Företaget har också fått en rad villkor som måste uppfyllas för minska störningarna.
– Hur mycket el vindkraftverken i Svartnäs kommer att producera är svårt att säga. Det beror på vilken sorts vindkraftverk företaget bygger och hur mycket det blåser, enligt Alf Turesson.

– Men det rör sig om hushållsel för flera tiotusentals hushåll, säger han om det hittills största vindkraftsprojektet i Dalarna.

Annons