Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Skulle SD svartmåla skolan?

Annons

Erik Eriksson och Richard Holmqvist (MP), beskriver i insändaren varför smutskastar oppositionen Faluns skolor? en fullmäktigedebatt 10 mars, där MP, S och C kritiserades för att hålla tillbaka skolkostnaderna, men tillåta andra kostnader att öka. Denna kritik kallar de att M, L, KD, FAP, V, SD passade på att svartmåla skolan i Falun å det grövsta.

Debatten handlade om att vi måste höja kvaliteten i skolan, att alltför många inte klarar grundskolan och att högre skolkostnader kan behövas för att höja kvaliteten. SD välkomnade denna debatt, underströk att skolan behöver mer medel, att lärare måste få bättre betalt, men också att vi inte, som FAP, anser att barnkonventionen hör hemma i denna fråga.

I vår budget understryker vi att skolan behöver ökade anslag (presenterades senast på KF 26 november, se falun.sd.se). Vi berömmer ofta barn- och utbildningsnämnden för att den håller sin budget, men lägger till att ramarna behöver utökas. Vi svartmålar inte skolan.

I debatten 10 mars gavs denna kärnfråga verkligen debattutrymme - till gagn för både skola och demokrati - stort tack till presidiet! Det fanns som sig bör skiljaktigheter, men även enighet om skolans vikt för Faluns framtid. Många i oppositionen påtalade att skolan bör gynnas på bekostnad av andra verksamheter, varibland nämndes galopperande socialkostnader, barnhoppbackar, inköp av naturreservat och mycket dyra, kö-skapande och därför förorenande genomfartsinvesteringar.

Eriksson och Holmqvist representerar den kommunledning som är ytterst ansvarig för skolans inom några viktiga områden dåliga resultat. De hävdar att vi som debatterade frågan passade på att svartmåla skolan i Falun å det grövsta. Författarna passar på att svartmåla SD. Vi tar skolans problem på allvar och vill hitta breda lösningar!

Madelene Vestin

Mats Nordberg

Annette Norell

Mikael Pettersson

för Sverigedemokraterna Falun

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare
Annons