Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

När ska miljönämnden i Mora/Orsa gripa in?

Annons

Ett av Sveriges miljökvalitetsmål är "säker strålmiljö", vilket innebär att "riskerna med och exponeringen för elektromagnetiska fält, EMF, kartläggs och nödvändiga åtgärder vidtas i takt med att risker identifieras".

Tre grupper som kan upptäcka risker är forskare, läkare och medborgare. I dagsläget larmar alla. Bioinitiativ-rapporten är en genomgång av cirka 1 500 forskningsrapporter inom området. Flera olika hälsorisker redovisas vid exponering under gränsvärde. Stora delar av rapporten validerades och publicerades i ett temanummer om EMF i den vetenskapliga tidskriften Pathophysiology.WHO-organet IARC har nyligen höjt risken för trådlös telefoni till möjligen cancerframkallande. Bedömningen gällde både den passiva strålningen från basstationer och radio/TV sändare samt strålning från mobil- och trådlösa telefoner.

På forskningscentret CNRS Frankrike har ett forskarlag gjort försök på tomatplantor. Vid bestrålning i 10 minuter på energinivåer lägre än dagens SAR-värde för mobiltelefoner utsöndrade plantorna proteinet calmodulin, en typisk reaktion för växter som utsätts för miljöpåverkan. Experimentet fick stor uppmärksamhet i media.

Här finns alltså forskning som visar att läget inte kan beskrivas som entydigt. Det finns forskningsrapporter som visar hälsorisker liksom rapporter som inte gör det. Det ena kan dock inte släcka ut det andra. Det måste man förhålla sig till.

Många läkare har noterat att patienter kan berätta om hälsoförsämring i samband med nya mobilantenner: Yttringar som huvudvärk, hjärtklappning, höjt blodtryck, yrsel, koncentrationssvårigheter med mera är vanliga symptom. Detta ledde till att läkare i den tyska universitetsstaden Bamberg genomförde mätningar och intervjuer hos 900 personer i deras hem och arbetsplatser invid 184 basstationer. Genom undersökningar av specialistläkare kunde man objektivt fastställa bland annat hjärtrytmstörningar, extrema blodtryckssvängningar och förändringar i blodparametrar. Medicinering för dessa symptom hjälpte föga eller inte alls. En stor del av symptomen försvann med minskad exponering.

Freiberg-uppropet, undertecknat av ca 1 000 läkare, kom till efter att man observerat tydliga samband mellan införande av trådlös kommunikation och dramatisk ökning av en rad hälsoproblem.

Gränsvärdet som skall skydda oss är satt utifrån termisk påverkan. Här redovisas andra effekter än värmepåverkan. I så fall ger dagens gränsvärde inte ett heltäckande skydd.

Det regelverk som en miljönämnd bland annat har att arbeta efter är Miljöbalkens försiktighetsprincip. Den kan tillgripas vid misstanke innan vetenskaplig konsensus råder. När ska då en Miljönämnd agera?

– När människor ser samband mellan strålning och sina hälsoeffekter?

– När läkare varnar?

– När forskare rapporterar om effekter?

Nu kommer varningssignaler från samtliga grupper. Ska då en miljönämnd gripa in eller passivt se på?

Göran Svärdström

Falun

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons