Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Insändare med replik: Varför skall kommunalskatt gå till subventionerade charterresor till Gran Canaria eller Grekland?

Annons
Foto: DT Arkiv

Under kanske 20 år har fem eller sex kommuner runt Borlänge betalat kommunalt stöd till flygplatsen på Romme. Beloppen har tillsammans rört sig om drygt 20 miljoner kronor per år. Min uppfattning sedan massor med år är att lägga pengarna på järnvägen för att på det viset äntligen få snabba och bra järnvägsförbindelse till Stockholm och Arlanda. Under alla dessa år har säkert mellan 300 till 400 miljoner kronor betalats till en döende och onödig flygplats.

Varför skall kommunalskatt gå till subventionerade charterresor till Gran Canaria eller Grekland? Varför skall tågen från Falun, Mora eller Borlänge i dag ta längre tid än 1990? Är dessa medel väl använda eller är det så att en flygplats som till 80 procent överlevt på kommunalt stöd skall fortsätta sin utdöende tillvaro?

Lägg ned.

Sten H Larsson

REPLIK

Charterflygningar = intäkter = mindre aktieägartillskott. Ingen enskild verksamhet bär flygplatsens totala kostnader men bidrar till dess intäkter. AB Dalaflyget driver sedan 2006 Dalarnas flygplatser i Borlänge, Dala Airport, samt Mora, Mora-Siljan flygplats, där ägarna representeras av tre kommuner: Borlänge, Mora, Falun samt Landstinget Dalarna, numera Region Dalarna. En mycket lyckosam och unik ägarstruktur. För Borlänges och Faluns kommun motsvarar den årliga kostnaden i närtid cirka tio miljoner respektive tre miljoner för driften av båda flygplatserna. Bolagets ägare bär solidariskt kostnader utifrån sin respektive ägarandel, innebärandes att flygplatsens dagliga driftverksamhet kommer många aktörer till gagn. I tillfällig avsaknad av reguljärtrafik består dessa bland annat av sjukvårdsflyg, försvarsmakten, privatflyg etcetera. Följaktligen kan man omvänt anse att intäkterna från charterflygningar täcker kostnader för sjukvårdsflyg. Dalaflygets flygplatser fyller en betydande funktion för besöksnäring, näringsliv, sjukvård och samhällsberedskap. Järnvägen är tillika mycket viktig, där Dalabanan finns med i Nationell transportplan 2014-2025 från Trafikverket. Dock fyller de olika funktioner och bör i ett större perspektiv inte ställas mot varandra. Vidare skall värdet av offentliga medel alltid beaktas varför Dalaflyget jobbar intensivt med att attrahera flygoperatörer till våra fina flygplatser för att minska behovet av ägartillskott.

Anders Mjöberg, vd AB Dalaflyget och flygplatschef samt verksamhetsansvarig, Mora-Siljan Flygplats

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare
Annons