Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Drömma och nå sina mål

Annons

År 2004 presenterade Sveriges kommuner och landsting en rapport som visade att grundskolan i Leksand hade en lägre kostnad per elev jämfört med jämförbara kommuner i landet. Dock låg kostnaden för lokaler betydligt högre. Grundskolan har kapacitet för 2 200 elever och ett underlag på 1 725 elever år 2009.

Gruppen barn som är i behov av särskilt stöd ökar stadigt. En anledning är att grundorganisationen slimmats, så att barnens behov inte kan tillgodoses inom ordinarie grundorganisation. År 2006 låg måluppfyllelsen i år 9 för första gången lägre än riket som helhet. Enligt kartläggning gjord av specialpedagoger i kommunen är behovet ytterligare 24 tjänster, cirka nio miljoner för att nå en ökad måluppfyllelse. Samtidigt ska bildningsnämnden år 2008 spara/volymjustera med motsvarande elva tjänster om strukturella förändringar uteblir.

Strukturella förändringar behövs för att kunna öka lärartätheten och samtidigt tillämpa kommunallagen om god ekonomisk hushållning så att varje generation bär sina kostnader. Skolan är en målstyrd organisation med ett uppdrag där alla elever i grundskolan uppnår nivån godkänt. Vi arbetar för att Leksands skola ska kännetecknas av att alla, elever och personal, mår bra, trivs och där eleverna når målen.

Leksands 98 byar mår bäst av att våra barn och ungdomar ges utrymme att drömma sina drömmar och att nå sina mål så väl hemma som i skolan. Det är dags att våga ta politiska beslut som frigör resurser till eleverna så att alla får det stöd och den hjälp som man behöver och har rätt till i skolan.

Sakarias Winberg

ordförande

kristdemokraterna

Leksand

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons